Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alevi Pirlerinin Nefesleri
07-27-2015, 06:02 PM
Yorum: #11
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Abdal Musa

Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum Abdalları postun eğrine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Urum Abdalları gelir dost deyü
Eğnimizde aba hırka post deyü
Hasteleri gelir derman isteyü
Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Hind'den bazerganlar gelir yayınır
Pişer lokmaları açlar doyunur
Bunda aşıkları gelir soyunur
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

Meydanında dara durmuş gerçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğünür kudüm açılır sancaklar
Tuğlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Her matem ayında kanlar saçarlar
Uyandırıp Hak çerağın yakarlar
Demine hu deyip gülbang çekerler
Nurlar gelir şahım Abdal Musa'ya

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Muannidi çeksem gelmez ileri
Akpınar'ın Yeşilgöl'ün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Ali'm almış Zülfekarın destine
Sallar durmaz Yezitlerin kasdına
Tümen - tümen Gene Ali'nin üstüne
Sırlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Münkir bilmez evliyanın sırrından
Kaygusuz'am ayrı düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

Kaygusuz Abdal
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-29-2015, 01:52 AM
Yorum: #12
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Cem Erenlerindir,
Hakk'kı görenlerindir,
Cem'e eğriler girmez,
Doğru gelenlerindir!

Yunus Emre
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-31-2015, 02:51 AM
Yorum: #13
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Yasla matem günü doğdu dolunur
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına
Derdimize derman orda bulunur
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına


Ağla,bu günlerde gözünü silme
Ab-ı revan eyle, zay olur sanma
Aç gözün gafletten sen, gafil olma
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Hüseyin ‘e türlü zahım verdiler
Taze iken gonca gülün derdiler
Ah,edip melekler saçın yoldular
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Yaktılar ciğerim,attılar nara
Dünyada ,ahrette yüzleri kara
Bir su vermediler gül yüzlü yara
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Oniki imamları düşürdün kana
Çok figan eyledi şehriban ana
Yas-u matem günü mümin olana
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Ehl-i Beyt ismini kaldırak ,dedi
Dünyayı,ahreti saymadı adü
Siyah zülfün al kanlara beledi
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Hasan, Hüseyin Alla’ın dostu
Lanet yezit ona eyledi kasdı
Mervan soyu sürban ellerin kesti
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına

Ebülkasım düğmelerin çözmedi
Seyit Zeynep al valasın bozmadı
Fatma ana ciğerciğin közledi
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına


SEFİL ALİ’m onlar şehid hak içün
Canım kurban Hüseyin-i pak içün
Rüz-ı mahşerde cömert saki için
Ağla gözler imam Hüseyin aşkına


Sefil Ali
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-03-2015, 06:26 PM
Yorum: #14
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Hacı Bektaş Veli Sözleri


İnsanın Gerçek GüzeIIiği, Sözünün GüzeIIiğidir.
Mârifet, Nefsi SiImek DeğiI, BiImektir.
Her Ne Ararsan Kendinde Ara.
ArifIer Hem Arıdır, Hem Arıtıcı.
Bir OIaIım, Iri OIaIım, Diri OIaIım.
EIine, BeIine, DiIine Sahip OI.
Mârifet EhIinin IIk Makamı Edeptir .
Okunacak En Büyük Kitap Insandır .
Sen Seni BiIirsen Yüzün Hüdâ’dır; Sen Seni BiImezsen, Hak Senden Cüdâdır.
Kendine Ağır GeIeni Başkasına Yapma!
En Yüce Servet IIimdir .
Düşünce KaranIığına Işık TutanIara Ne MutIu.
İIimden GidiImeyen YoIun Sonu KaranIıktır.
ÇaIışmadan GeçinenIer Bizden DeğiIdir.
AIimin uykusu cahiIin ibadetinden üstündür.
Ara buI. Araştırma açık bir sınavdır.
ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı.
AsaIet, duruIuk ve doğruIuktur.
AsıI körIük nankörIüktür.
Bir oIaIım, iri oIaIım, diri oIaIım.
ÇaIışmadan geçinenIer bizden değiIdir.
Dinine dizIerinIe değiI, kaIbinIe bağIan.
DoğruIuk dost kapısıdır.
Düşmanınızın dahi insan oIduğunu unutmayınız.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-03-2015, 06:27 PM
Yorum: #15
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Neşet Ertaş – Hak Meydanı


Arife tarif ne hacet
Hak meydanda gördüyüsen
O senindir sen onunsun
O sendedir sen ondasın
Eğer bile bildiyisen


Arif olan bunu sezer
Derunumdan gevher ezer
Daima seniyinen gezer
Can gözüynen gördüyüsen


Arif olan bunu bilir
Derunumdan gevher alır
Daha geride ne kalır
Dosta gönül verdiyisen


Arifce bir kelam ettin
Gevherleri talan ettin
Sende arif olup gittin
Eğer garip olduyusan
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-03-2015, 06:27 PM
Yorum: #16
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Ali'yi Gördüm Ali'yi

Sabahın seher vaktinde
Ali'yi gördüm Ali'yi
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi

Ali'yi gördüm meşede
Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi

Ali'yi gördüm çağında
Güller açar dost bağında
Musa ile Tur Dağı'nda
Ali'yi gördüm Ali'yi

Kul Himmet
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-03-2015, 06:28 PM
Yorum: #17
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
DUAZI İMAMLAR

-1-
Allah Muhammed aşkına
Ya Ali sen gözle bizi
Sultansın gönlüm köşküne
Ya Ali sen gözle bizi

Hasan Hüseyin kânisin
İmam Zeynel irfanısın
Biz günahkâr sen ganisin
Ya Ali sen gözle bizi

İmam Bakır baş tacısın
Lal ü gevher ilacısın
Dertlilere duacısın
Ya Ali sen gözle bizi

İmam Cafer Musa Rıza
Sıtkınan sığındık size
İmdat eylen yalınıza
Ya Ali sen gözle bizi

Taki Naki’nin havası
Askeri’nin muhibbusi
Sahib-zaman Şah Abbası
Ya Ali sen gözle bizi

Bende Dedem sözüm hak
Senin lütfi ihsanın çok
Senden gayrı kimsemiz yok
Ya Ali sen gözle bizi

-2-
Dün ü günü hata etmektir işim
Tövbe günahıma estağfurullah
Muhammed Ali'ye bağlıdır başım
Tövbe günahıma estağfurullah

Hasan Hüseyin de Bakır nur ise
İmam Zeynel sır içinde sır ise
Eğer özümüzde benlik var ise
Tövbe günahıma estağfurullah

Biz İmam Cafer'in izinden çıkmak
Cafer'den yükünü tutagör ahmak
İlâyık değildir hatırlar yıkmak
Tövbe günahıma estağfurullah

Kâzım Musa Rıza kanım kaynaya
Taki Naki emek salmaya zaya
Dünü günü ettiğimiz bed-huya
Tövbe günahıma estağfurullah

Hasanü'l Askeri gülleri sata
Mehdi gönlümüzün gamını ata
Dünü günü ettiğimiz gıybete
Tövbe günahıma estağfurullah

Kul Himmet Üstadım Bağdat Basıra
Bak şu zamaneye bak şu asıra
Sen kerem-kânısın kalma kusura
Tövbe günahıma estağfurullah

-3-
Gel dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına
Dü cihanın Rehnümasi Şir-i Yezdan aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için
Lütfedip bağışla cürmüm Ali sübhan aşkına

İmam Zeynel Abidin'in abına yundun ise
Arayıp kendi Özünde Bakırı buldun ise
Ceddin Evlad-ı Muhammet Cafer'i bildin ise
Rahma gel ol Şah-ı Merdan Ali imran aşkına

İmam Musa'yı Kazım'dır Ehl-i Beytin serveri
Cani aşkı nuş edenler müpteladır ekseri
Şahı Şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri
Müptelayı merhamet kıl Kalb-i viran aşkına

Şah Taki u ba Naki'nin bend oluban rahına
Sadıkane ver Salavat Ehl-i Beyt ervahına
Gafil olma yok vefası dü cihan hublarına
Gel feragat eyle gönül kamil insan aşkına

Ey Virani çıkma yoldan doğru Raha gel beri
Muhabbet şevkat senindir Ey Hasan-Ül Askeri
Evliyalar serfirazi Hacı Bektaş-ı Veli
Sen ganisin ver muradım Mehdi devran aşkına

-4-
Gel gönül okuyu virdi Hak Muhammed ya Ali
La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar
Hüsn-i Hulki Riza ya sıtgıylen diğil beli
La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

Şah Hüseyn-i Kerbela sin İmam Zeynel Abidin
Muhammed Bakır-ı Cafer ilmin okur Ehl-i din
Evela bildim cümlesinden evel İmam erkanın
La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

Musa Kazım Rıza’ya razı kıl kendi özün
Virdin olsun bu isimler arın peseng-i pastan özün
Her daim Dergâha eyle yön demin kıl niyazın
La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

Şah Taki’yi hem Naki’yi sev muhabbet nameden
Onları sevmez olursa serün defterhaneden
Aşıkın nişanı budur Hak Muhammed Ali ‘den
La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar

Dedemoğlu yaradandan aşk eri olmak dile
Çağır candan inşallah ol sahib-zaman gele
On İki İmam ı sevenler Dergâha secde kıla
La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar

-5-
Geldim gider oldum dar-ı fenadan
Edna gönlüm dört nesneden geçmedi
Biri didar biri cennet mahbubdan meyden
Gayrı kimselere sırrın açmadı

Didarsız cenneti mahbubsuz meyi
Virseler neylerim sen edna diyi
Budur aşıkların erkanı hamdi
Aşık badesin yad elinden içmedi

Yar bade doldurup karşımdan gelse
Kaldırıp nikabın şaz olup gülse
Küşat meşrep ile hub nazar kılsa
Arifler bu lütfe baha biçmedi

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali
Hasan Hüseyin’dir bir dalın gülü
İmam Zeynel İmam Bakır’ın seli
Arkım bendim gayrı göle geçmedi

İmam Cafer göründü ya gözüme
Kazım’ın pâyını sürsem yüzüme
Rıza’dan bir nur doğdu özüme
Gayrı sevda gönlüm evin açmadı

İmam Cafer göründü ya gözüme
Kazım’ın pâyını sürsem yüzüme
Rıza’dan bir nur doğdu özüme
Gayrı sevda gönlüm evin açmadı

Taki Naki imam Hasan Askeri
Mehdi müminlerin virdi ezberi
Dedemoğlu cümlesinin kemteri
Anın içün eri erden seçmedi
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-03-2015, 06:29 PM
Yorum: #18
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Alevi Sözleri - HUBYAR SEMAHI- Alevi Semahları

Evvel erkan ile evvel yol ile
Gelsin hizmet ehli hizmet eylesin
Yaradanım yardım etsin kuluna
Gelsin hizmet ehli hizmet eylesin

Dolduğumuz evler dol'olsun nurdan
Bizde böyle gördük uludan pirden
Yardımcımız olsun ol Şah-ı Merdan
Eylesinler erenler semah eylesin

Semah eyleyenler haslar hasıdır
Semah eylemeyen Hakk'ın nesidir
Abdal Pir Sultan'ım er nefesidir
Eylesin erenler semah eylesin

Muhammed Mustafa Halillullahtır
Şu dünyada baki kalan Allahtır.Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-17-2015, 09:51 PM
Yorum: #19
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
Güzel ahlak hayirli bir yoldaştir.
Akil hayirli bir arkadaştir.
Edep hayirli bir mirastir.
Kendini beğenmekten büyük yalnizlik yoktur....

Hz. Ali
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-23-2015, 12:02 AM
Yorum: #20
RE: Alevi Pirlerinin Nefesleri
UMMANA DÜŞTÜM

Allah medet ya Muhammed ya Ali
Yusuf kuyusnda zindana düştüm
Gülbangi çekilen Bektaşi Veli
Gayretiniz yok mu ummana düştüm

Fatıma Ananın eteğin tutum
Server Muhammede göz gönül kattım
İmam Hasan ile çok **** sattım
Şah Hüseyin ile dükkana düştüm

Zeyneli sevdim de aşyana yettim
Bakırı sevdim de müsahip tutdum
Caferi Sadıkla göz gönül kattım
Naci deryasında ummana düştüm

Kazımı Musa Rızaya kavuştum
Kerbela çölünde cenge giriştim
Kanlı asker ile hayli savaştım
Yaralandı sinem al kana düştüm

Taki Naki Askeridir nurumuz
Mehdi mağarada gizli sırrımız
Cebrail önümüzce hem rehberimiz
Kırkların ceminde erkan düştüm

Oniki İmam dergahında elim var
Gece gündüzSohbetim var demim var
Çok günahım varsa neden gamım var
Ali gibi Şahımerdana düştüm

KUL HİMMET ÜSTADIM bu nasıl yazı
Lezzet verir şirin muhabbet tuzu
Ali'nin alnında Zühre yıldızı
Meylü muhabbeti Selmana düştü....
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi