Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alevi Sözleri
06-21-2017, 01:33 AM
Yorum: #11
RE: Alevi Sözleri
Hazreti Muhammed buyurdu :
" Şeriat sözlerimdir, tarikat yaptıklarımdır, hakikat hallerimdir, marifet sermayemdir, lütuf dinimdir, sevgi temelimdir , şevk bineğimdir, kötülükten çekinme arkadaşımdır, ilim silahımdır, Tanrı'ya dayanma örtümdür, kanaat hazinemdir, doğruluk gideceğim hanedir, yakin varacağım yerdir ve fakr onurumdur ve onunla diğer Nebi ve Resullere övünürüm.."
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-21-2017, 01:38 AM
Yorum: #12
RE: Alevi Sözleri
( Edib HARABİ)
Daha Allah ile cihan yok iken
Biz ani var edip ilan eyledik
Hakk'a hiçbir layık mekân yok iken
Hanemize aldık mihman eyledik
Kendisinin ismi henüz yok idi
İsmi söyle dursun cismi yok idi
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi
Sekil verip tıpkı insan eyledik
Allah ile burda birleştik
Nokta-i âmâya girdik birleştik
Sirr-i Küntü kenzi orda söyleştik
İsmi şerifini Rahman eyledik
Aşikâr olunca zat ü sıfatı
Kün dedik var ettik bu semavatı
Birlikte yarattık hep kâinatı
Nam ü nisanını cihan eyledik
Yerleri gökleri yaptık yedi kat
Altı günde tamam oldu kâinat
Yarattık içinde bunca mahlûkat
Erzakını verdik ihsan eyledik
Asılsız fasılsız yaptık cenneti
Huri gılmanlara verdik ziyneti
Türlü vaidlerle her bir milleti
Sevindirip şad ü handan eyledik
Bir cehennem kazdık gayetle derin
Laf ateşi ile eyledik tezyin
Kildan gayet ince kılıçtan keskin
Üstüne bir köprü mizan eyledik
Gerçi Kün emriyle var oldu cihan
Ars-i Kürsü gezdik durduk bir zaman
Bos kalmasın diye bu kevnü mekân
Âdemin halkını ferman eyledik
İrfan olan bilir sirri müphemi
İzhar etmek için ism-i azami
Çamurdan yoğurduk yaptık âdemi
Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik
Âdem ile Havva birlik idiler
Ne güzel bir mekan bulduk dediler
Cennetin içinde buğday yediler
Sürdük bir tarafa puyan eyledik
Âdem ile Havva dan geldi çok insan
Nebiler Veliler oldu nümayan
Yüz bin kere doldu boşaldı cihan
Nuh Naciyullah'a tufan eyledik
Salih’e bir deve eyledik Ihsan
Kayanın içinden çıktı nagehan
Pek çokları buna etmedi iman
Anları hak ile yeksan eyledik
Bir zaman Eshabikefhi uyuttuk
Hazreti Musa’yı Tur'da okuttuk
Siti çulha yaptık bezler dokuttuk
İdris’e biçtirip kaftan eyledik
Süleyman’ı dehre sultan eyledik
Eyyub'a acıdık derman eyledik
Yakup’u ağlattık nalan eyledik
Musa’yı Şuayb'a çoban eyledik
Yusuf'u kuyuya attırmış idik
Mısır’da kul diye sattırmış idik
Zeliha'yi ona çattırmış idik
Zellesinden bendi zindan eyledik
Davut peygambere çattırdık udu
Kazadan kurtardık Lut ile Hud'u
Bak ne hale koyduk nar-i Nemrut’u
İbrahim’e bağ u bostan eyledik
İsmail’e bedel cennetten kurban
Gönderdik şad oldu Halilürrahman
Balığın karnini bir hayli zaman
Yunus peygambere mekân eyledik
Bir mescide soktuk Meryem Anayı
Pedersiz doğurttuk orda İsa’yı
Bir Ağaç içinde Zekeriyya'yi
Biçtirip kanına rizan eyledik
Beyti mukaddeste Kudüs şehrinde
Nehri Seria'da Erden nehrinde
Tathir etmek için günün birinde
Yahya'y'i 'Isa'y'i 'üryan eyledik
Böyle cilvelerle vakit geçirdik
Bu enbiya ile çok is bitirdik
Başka bir Nebiyyizisan getirdik
Anin her nutkunu Kur'an eyledik
Küffarı Kureysi ettik bahane
Mehmet Mustafa geldi cihane
Halkı davet etmek için imane
Murtaza'yi ona ihvan eyledik
Ana kıyas olmaz asla bir nebi
Nebiler sahidir Hakk’ın habibi
Dünyanın ukbanın odur sahibi
Biz ani Nebiyyi-ihsan eyledik
Hak Muhammed Ali ile birleşti
Hep beraber kabekavseyne gittik
O makamda pek çok muhabbet ettik
Leylerelesrayi seyran eyledik
Bu sözleri sanma he insan anlar
Kus dilidir bunu Süleyman anlar
Bu sirri müphemi arifan anlar
Çünkü cahillerden pinhan eyledik
Hak ile hak idik biz ezeliden
Ta ruz-i Elestte Kalubelide
Mekan-i Hüda'da bezm-i celide
Cemalini gördük iman eyledik
Vahdet âlemini bilmeyen insan
İnsan suretinde kaldı bir hayvan
Bizden ayrı değil Hazreti Süphan
Bunu Kur'an ile ayan eyledik
Sözlerimiz bizim pek muhakkaktır
Doğan ölen yapan bozan hep Haktır
Her nereye baksan Hakki mutlaktır
Ahval-i vahdeti beyan eyledik
Vahdet sarayına giren için
Hakki heykelyakin görenler için
Bu sirri HARABİ bilenler için
Birlik meydanında cevlan eyledik
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-22-2017, 10:27 PM
Yorum: #13
RE: Alevi Sözleri
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urm abdalları postun eğnine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Urum abdalları gelir dost deyü
Hırka giyer aba deyü post deyü
Hastaları gelir derman isteyü
Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya

Hind'den bezirganlar gelir yayınur
Aşık olan bu meydanda soyunur
Pişer lokmaları açlar duyunur
Toklar gelür pirim Abdal Musa'ya

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Fakjhleri çeksem gelmez
İleri Akpınar'ın yeşil güllü suları
Çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya

Meydanında dare durmuş köçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğülür kudüm açılır sancaklar
Erler gelir pirim Abdal Musa'ya

Kılıç sallar Yezidlerin kasdına
Ali Zülfikar'ın almış destine
Tümen tümen genç Ali'nin üstüne
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

Her matem ayında kanlar dökülür
Demine Hü deyü gülbank çekilir
Uyandırıp Hak çırağı yakılır
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Yezit bilmez erenlerin sırrından
Kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-28-2017, 01:36 AM
Yorum: #14
RE: Alevi Sözleri
Benim Ehlibeyt'im Nuh'un Gemisi Gibidir . Ona Binen Kurtulur, Karşı Gelen Helak Olur.

HZ.MUHAMMED MUSTAFA
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-08-2017, 01:54 AM
Yorum: #15
RE: Alevi Sözleri
GEL GÖNÜL KİMSENİN AYBINA BAKMA

Gel gönül kimsenin aybına bakma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Arif ol cihanda bir gönül yıkma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle

Daim aşk atına bin de atlı gez
Edep öğren erkan öğren otlu gez
Gönül yıkma halk içinde tatlı gez
Sakın ey sevdiğim değme gönüle

Yoldaş eyle iman gibi dostunu
Amel kazan aramazlar aslını
Turap ol ki çiğnesinler üstünü
Hâk ol ey sevdiğim değme gönüle

Cihad eyle ki günahların tartasın
Bir amel kazan ki Hakk'a yetesin
Şar gibi her gördüğün örtesin
Pir ol ey sevdiğim değme gönüle

KUL HİMMET dilimde zikrim Muhammed
Aşk dolusun içtim Hüda'ya minnet
Dinar ile satın alınmaz cennet
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-10-2017, 03:51 AM
Yorum: #16
RE: Alevi Sözleri
Hakkın kandilinde gizli nihanda
La mekan elinde sır idi Ali
Küntü kenzin hep esrarı andadır
Dünya kurulmadan var idi Ali

Feriştahlar kendi nurundan oldu
Sen kimsin diye Cibril’e sordu
Cibril bilemedi kanadı yandı
Ol zaman kandilde nur idi Ali

Ol vakit “Kün” dedi dünya kuruldu
Ademi balçıktan yaptı yoğurdu
Kendi anasını kendi doğurdu
(Be) nokta altında bir idi Ali

Adem’in bezminden Şit’e erişti
Müminin evrakı ona karıştı
Ayin oldu Yasin ile görüştü
Evrakı ezelden dür idi Ali

Kur’an’da Ali’dir İncil’de İlyâ
Zebur’da Papa’dır Tevrat’ta Ulya
Yoktan var eyledi bu cümle eşya
Devranî kapında kulundur Ali
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-12-2017, 02:47 AM
Yorum: #17
RE: Alevi Sözleri
Gine Dertli Dertli İniliyorsun,
Sarı Durnam Sinem Yaralandı Mı.
Hiç El Değmeden De İniliyorsun.
Sari Durnam Sinem Yaralandı Mı,
Yoksa Ciğerlerin Parelendi Mi.

Yoksa Sana Ya Düzen Mi Düzdüler,
Perdelerin Tel Tel Edip Üzdüler.
Tellerini Sırmadan Mi Süzdüler.
Allı Da Durnam,Telli De Durnam,
Sinem De Yarelendi Mi.
Yoksa Ciğerlerin Parelendi Mi.

Havayı Ey Deli Gönül Havayı
Ay Doğmadan Şavkı Dutmuş Ovayı
Türkmen Kızı Gater Etmiş Mayayı
Çekip Gider Bir Gözleri Sürmeli

Kuru Kütük Yanmayınca Tütermi
Ak Gerdanda Çifte Benler Bitermi
Vakti Gelmeyince Bülbül Ötermi
Ötüp Gider Bir Gözleri Sürmeli

Dere Kenarında Yerler Hurmayı
Kılavuz Ederler Telli Durnayı
Ak Göğsün Üstünde İlik Düğmeyi
Çözüp Gider Bir Gözleri Sürmeli.
Karacoğlan Der Ki Geçti Ne Fayda,
Bir Vefa Kalmadı Ok İle Yayda.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-19-2017, 02:07 AM
Yorum: #18
RE: Alevi Sözleri
Virani Baba

Virani'yem Âli dost
Gümansızım beli dost
Çağırırım gece gündüz
Medet senden Ali dost

Virani'yem Âli dost
Gümansızım beli dost
Didar ona müyesser
Her kim olur Âli dost

Virani Âli dostu
Oluptur beli dostu
Âli aşkına gibiydir
Eğnine şalı, postu

Viranı Âli dostu
Oluptur beli dostu
Âli'den gayri bilmenem
Budur sözümün dürüstü
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-24-2017, 12:33 AM
Yorum: #19
RE: Alevi Sözleri
Virani'yem Âli dost
Gümansızım beli dost
Çağırırım gece gündüz
Medet senden Ali dost

Virani'yem Âli dost
Gümansızım beli dost
Didar ona müyesser
Her kim olur Âli dost

Virani Âli dostu
Oluptur beli dostu
Âli aşkına gibiydir
Eğnine şalı, postu

Viranı Âli dostu
Oluptur beli dostu
Âli'den gayri bilmenem
Budur sözümün dürüstü

Virani Baba
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-29-2017, 03:20 AM
Yorum: #20
RE: Alevi Sözleri
Kim ki gafildir bu medhten
Şefaat yok Muhammed'den
Mümin isen tasdik et sen
“Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr”
Biziz ismi Şaha talib
Şahadet küfüre galip
Zikreyle lisana gelip
“Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr”
Magribi maşrıkı gezen
Dört kitaba yazı yazan
Budur işte ismi azam
“Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr”
Bir ismi Şah-ı Velayet
Onu seven olur abad
Çağrışır bunca nebatat
“Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr”
Budur İrfani'nin virdi
Deva buldu gamı derdi
Bu esmayı levhte gördü
“Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr”

Âşık İrfanî
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi