Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kul Himmet Sözleri
07-24-2017, 12:46 AM
Yorum: #1
Kul Himmet Sözleri
Yalnızların yardımcısı
Kimim var Ali'den gayn
Sefillerin duacısı
Kimim var Ali'den gayn (gayrı)

Bilirim yoktan var ettin
Yeri göğü sen yarattın
Yaktın vücudum kül ettin
Kimim var Ali'den gayn

Âşıkları aşka salan
Bahr'olup ummana dalan
Düşmüşlerin elin alan
Kimim var Ali'den gayn

Gönlümün sırrı penahım
İmamlardır secdegâhım
Yerden gökten çok günahım
Kimim var Ali'den gayn

Gönlümün müptelâsıyım
Dertliyim divanesiyim
Ali'dir irfan ocağım
Kimim var Ali'den gayn

Kul Himmet Üstadım derdim
Dilimde ezberim virdim
Gözüm açtım seni gördüm
Kimim var Ali'den gayn
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-24-2017, 12:46 AM
Yorum: #2
RE: Kul Himmet Sözleri
CİHAN DERYA İKEN DERYA SU İKEN

Cihan derya iken derya su iken
Tâ ezelden arzumanım Kul Himmet
Şu dünyada hiçbir nesne yok iken
Anın için arzumanım Kul Himmet

Âşık olsam türlü ma'na söylesem
Bahri gibi ummanlan boylasam
İmam Hüseyin'i dava eylesem

Anın için arzumanım Kul Himmet

Âşıklara uy dediler zamana
Mahluk muhtaç olmuş dine imana
Şimdi gayret kaldı sahip-zamana
Anın için arzumanım Kul Himmet

İkisi sevdiğin medh eder öğer
Hakk'ın ırahmeti insana yağar
Zöhre yıldızı da alnından doğar
Anın için arzumanım Kul Himmet

Ervahı ezelden Hakk'm nurudur
Muhammed Ali'nin gizli simdir
Üstadımdır sevdi ğimdir yarımdır
Anın için arzumanım Kul Himmet

Nurdandır on iki âşıkın aslı
Allah bir Muhammed Ali'dir nesli
Bir içim sudandır hocamın aslı
Anın için arzumanım Kul Himmet

Hatayî Pir Sultan Teslim Abdal'ı
Gönülden çıkmıyor asla hayali
Zatını sorarsan Muhammed Ali
Anın için arzumanım Kul Himmet

Elestii deminden gönlümün cûşu
Alan kardaşlara cevahir taşı
Doksan bin okunan âyetin başı
Anın için arzumanım Kul Himmet

Kul Himmet Üstadım cemalin cennet
Şol iki cihanda server Muhammed
Binbir ismi vardır bir ismi Himmet
Anın için arzumanım Kul Himmet...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-24-2017, 12:57 AM
Yorum: #3
RE: Kul Himmet Sözleri
Kul Himmet

Yerde insan gökte melek yoğuken
Kudretinden bir nur indi süzüldü
Cümle mahluk kandildeki nur iken
"Ayın" Ali "Mim"Muhammed yazıldı

0 dem yaratıldı dev ile peri
Kaftan Kafa hükmederdi herbiri
Vardı hem onların bir sultanları
Gayet pehlivandı zor bazu idi

Üçyüz elli batman gürzü çıkardı
Uzun kargı kûh-i Kafi yıkardı
Cümle dağlar onun havfin çekerdi
Yedi iklim dört köşeye zar idi

Üçyüz aitmiş arşın idi kameti
Hiçbir kula benzemezdi heybeti
Yetmiş yedi arşın idi sıfatı
Bakınca mağripten maşrık düz idi

Kaf dağında bir bağ vardı hurmadan
0l vakit yok idi dünyada insan
Gördü bağ içinde bir tane civan
Şad ü hurrem olup gayet sevindi

Nigâr mısın deyip sundu elini
Benliğinden geçti sindi halini
Özge bilemedi hiç ahvalini
Tezden hemen yüz üstüne yıkıldı

Yedi günden sonra buldu özünü
Eli bağlı kan doldurmuş gözünü
Sultan Süleyman'a vurdu yüzünü
Süleyman'sın şu bendini çöz indi

Süleyman der kim bağladı elini
Kaddin hilal olmuş bükmüş belini
Kim eyledi sana bunca zulümü
Hakk'ın emri böyle imiş gez indi

Dev de der ki beni bağlayan uşak
Akıl baliğ değil on iki ancak
Bir darp ile beni eyledi helak
Yavru şahin gibi uçtu süzüldü

Süleyman der biz bu sırrı biliriz
01 işi tutanı biz de severiz
Sanma senin ellerini çözeriz
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki âhirinde n'olacak
Bu dert bize kıyamete kalacak
Süleyman der Muhammed var gelecek
Âhir zaman yakın derler sezildi

Nice bin yıl geçti nice bin saat
Yer duruldu karşı geldi yedi kat
Zahir oldu Ali ile Muhammed
Karşısında dev dirildi dizildi

Mekke Medine'nin halkı duruştu
Devi görenlerin tebdili şaştı
Kabe'nin üstüne gölgesi düştü
Kamu görenlerin benzi bozuldu

Yedi iklim padişahı geldiler
Geldiler de taraf taraf kondular
Tezden Muhammed'e haber verdiler
Gelince bir haber al gel tez dedi

Muhammed der dev'e nerde bağlandın
Adın nedir bunca nerde eylendin
Süleyman Nebi'ye Nuh'a varmadın
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki yüzbin adım atladım
Kaftan Kafa kadar hükmeder idim
Süleyman Nebi'ye Nuh'a uğradım
Ne yaram öğündü ne bağ çözüldü

Yüz yiğirmi dörde verilmez adet
Bunca peygamberden bulmadım medet
Eleman mürüvvet kıl ya Muhammed
Kuşça canım kafesinden süzüldü

Süleyman'dan haberini alın mı
Kaftan ırak yollarından gelin mi
Görünceğiz sen oğlanı bilin mi
Eğlenme de şu orduyu gez indi

Büyük küçük bu haberi duydular
Dellal koyup çarşı çarşı sordular
Cümlesi de derildiler geldiler
Hepsi devin karşısında dizildi

Nice günler geçti aylar savuştu
Dert ehli de dermanına kavuştu
Bunca insan tekçe tekçe buluştu
Gümanım kalmadı umum üzüldü

Dev de der ki beni aldı bu merak
Gelemem bir dahi menzilim ırak
Aradığım oğlan hurdadır mutlak
Yana yana şu vücudum köz oldu

Muhammed der deve dava eyledin
Bunca halkı bir araya derledin
Oğlan burda sen oğlanı görmedin
Elin bağlı bin yıl dahi gez indi

Dev de der ki sanman beni deliyim
Kaftan ırak yollarımdan gelirim
Görünceğiz ben oğlanı bilirim
Kaşlarında mim duası yazılı

Hak emriyle gökten Cebrail indi
îndi de namına sultanı sundu
Allah Muhammed'e selâm gönderdi
Muhammed'sin dev bendini çöz indi

Muhammed Selman'a gel dedi geldi
Âleme bir nurdur balkıdı doğdu
Selman'ın donunda Ali'yi gördü
Dev Muhammed hırkasına sarıldı

Dev de Muhammed'e söyler pusudan
İşte ellerimi bağlayan oğlan
Yerde insan gökte melek yoğuken
Duyar idim çok dev başın keserdi

Ali devin kusuruna kalmadı
Kimi inandı da kim'inanmadı
Tâ elesten ikrar veren dönmedi
Münkirin gönlüne lanet yazıldı

Büyük küçük bu haberi işitti
Ali'nin sırrına kim erdi yetti
Dev müslüman oldu sılaya gitti
Cemaat dağıldı alay bozuldu

Kul Himmet Üstadım dediğim neden
Gitmiyor sevdası bir dem serimden
İkrarlık güderek elest deminden
Hakk'ın ismi kalbimize yazıldı...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
09-05-2017, 10:34 PM
Yorum: #4
RE: Kul Himmet Sözleri
Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen
Gündüzü karanlık gece sayılır
Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen
Zümresi münafık pice sayılır

Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen
Anlardan ıraktır din ile iman
Her kim Ali evlada ederse güman
Yüz bin emek çekse hiçe sayılır

Arşın yücesidir başının tacı
Ka'be'ye ulaşır zülfürün ucu
Ehl-i beyt katarı güruh-ı naci
Cümle güruhlardan yüce sayılır

KUL HİMMET'im bu manaya erenler
Zamanında imanını bulanlar
Hazret-i Hünkâr'ı mürşit bilenler
Bir niyazı yüz bin hoca sayılır
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
11-15-2017, 12:27 AM
Yorum: #5
RE: Kul Himmet Sözleri
Yetmiş iki yol koymuşlar âdeme
Hakk'a doğru giden yol hangisidir
Kırk sekiz kapı koymuşlar bu dama
Kilidini açan dil hangisidir


Kırk sekiz kapıdır on iki hisar
Bir merdiven vardır ârifler basar
Gâhi yağmur yağar gâhi yel eser
Derde derman esen yel hangisidir


Yerin göğün sahibi ol Bari Hüda
Bizi de esmekten eyleme cüda
Gelip gark edersin ulu deryada
Kıymet taşı çıkan göl hangisidir


Kul Himmet Üstadım edelim tövbe
Herkes günahını koymuş bir Kaba
Erenler de yüzün sürer türaba
Hakka teslim olan kul hangisidir
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
01-05-2018, 02:22 AM
Yorum: #6
RE: Kul Himmet Sözleri
Sabahın seher vaktında
Ali'yi gördüm Ali'yi
Eğildim niyaz eyledim
Ali'yi gördüm Ali'yi

Kaşı kirpik deste deste
Armağan sunar dosta
Muhammed ile Miracta
Ali'yi gördüm Ali'yi

Arslanı gördüm meşede
Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi

Arslanı gördüm çağında
Açılmış cennet bağında
Musa ile Tur Dağında
Ali'yi gördüm Ali'yi

Cennet kapısında duran
Hayber'in kilidin kıran
Kafire Zülfikar çalan
Ali'yi gördüm Ali'yi

Çiskin dağlar başı çiskin
Kul Himmet'im oldu küskün
Cümle yerden erden üstün
Ali'yi gördüm Ali'yi
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
01-16-2018, 01:57 AM
Yorum: #7
RE: Kul Himmet Sözleri
Divane gönlümüz geçmez güzelden
Mihri yer eyledik senden ya Âli
Menim arzumanım sensin ezelden
Gitmez muhabbettin candan ya Âli

Sen mürşitsin mürvet eyle şaşkına
Çağırınca imdat eyle düşküne
Kerbela'da yatan İmam aşkına
İnayet umarız senden ya Âli

Can'ü dilden sevenlerin canısın
Aşıkların methetmede şanısın
Noksana kalmazsın mürvet kanısın
Geçersin günahtan kandan ya Âli

Nice yüzbin yıllar kandil de durdun
Atanın belinden anadan geldin
Anınçün bu halkı gümana saldın
Bin bir dondan baş gösterdin ya Âli

Tarikat içinde görünür yolundan
Hakıykat içinde söylenir halin
İstemem cenneti göster Cemalin
KUL HİMMET geçince candan...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
03-23-2018, 10:35 PM
Yorum: #8
RE: Kul Himmet Sözleri
Yerde insan gökte melek yoğ iken,
Kudretinden bir nur indi süzüldü.
İki isim bir kandilde nur iken,
"Ayın" Ali, "mim" Muhammed yazıldı...
Kul Himmet
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
04-08-2018, 12:40 AM
Yorum: #9
RE: Kul Himmet Sözleri
Seher vakti şah kervanı gidiyor
Onun katarından ayırma bizi
Kamberi önünde katar yediyor
Onun katarından ayırma bizi

Muhammet Ali’dir cihan evveli
Bir arap geliyor eli develi
Urumu irşad eden Bektaş-ı Veli
Onun katarından ayırma bizi

Gül kokusu Muhammed’in teridir
Ah ettikçe karlı dağları eridir
Hatice, Fatma Hak’kın yaridir
Onun katarından ayırma bizi

Cebrail hem kanadını açınca
Rahmet suyunu yeryüzüne saçınca
Hasan’la Hüseyin’in curasından içince
Onun katarından ayırma bizi

İmam Zeynel bekler zindan içini
Dilerim bağışlar mücrim suçunu
Bakır Cafer yükleyince göçünü
Onun katarından ayırma bizi

Musa kazım Rıza Hak’kın nurudur
Taki Naki Asker Mehdi sırrıdır
Selman’ın yeninde deste gülüdür
Onun katarından ayırma bizi

Kul Himmet’im Eydür Mehdi nice oldu
On iki imamların tahtı nice oldu
Pirin eşiğine varan hacı oldu
Onun katarından ayırma bizi
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
08-14-2018, 01:50 AM
Yorum: #10
RE: Kul Himmet Sözleri
Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen
Gündüzü karanlık gece sayılır
Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen
Zümresi münafık pice sayılır

Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen
Anlardan ıraktır din ile iman
Her kim Ali evlada ederse güman
Yüz bin emek çekse hiçe sayılır

Arşın yücesidir başının tacı
Ka'be'ye ulaşır zülfürün ucu
Ehl-i beyt katarı güruh-ı naci
Cümle güruhlardan yüce sayılır

Kul Himmet'im bu manaya erenler
Zamanında imanını bulanlar
Hazret-i Hünkâr'ı mürşit bilenler
Bir niyazı yüz bin hoca sayılır
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi