Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Perşembe Duası
06-29-2017, 10:52 PM
Yorum: #11
RE: Perşembe Duası
Bismişah Allah Allah!

Yüce Allah’ım!
Hata ve kusurlarımızı;
Muhammed Mustafa hakkı için, bağışla.
Ali’yyel Murtaza hakkı için, bağışla.
Hatice-tül Kübra hakkı için, bağışla.
Fatıma-tül Zöhre hakkı için, bağışla.
Hasan hulki Rıza hakkı için, bağışla.
Hüseyin-i Kerbela hakkı için, bağışla.
Zeynel Ali Aba hakkı için, bağışla.
Muhammed Bakır hakkı için, bağışla.
Imam Cafer-i Sadık hakkı için, bağışla.
Musa-i Kazım hakkı için, bağışla.
Imam Rıza hakkı için, bağışla.
Muhammed Taki hakkı için, bağışla.
Ali’yyel Naki hakkı için, bağışla.
Hasan-ül Askeri hakkı için, bağışla.
Mehdi sahibi zaman hakkı için, bağışla.
Pir Hünkar hakkı için, bağışla.
Erenler, Evliyalar hakkı için, bağışla.

Ulu Allah’ım!
Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye, ve Ehli Beyt’i-ne rahmet, dua ile esenlikler eyle.
Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.
Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah.

alıntıdır...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
12-15-2017, 04:29 AM
Yorum: #12
RE: Perşembe Duası
Bismişah Allah Allah.!

Umutsuzların umudu, Ya HIZIR Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme Duâ edenin duasını izzetti Dergâhında kabul eyle...Allah Allah gerçeğe Hü.ya Allah ya Muhammed ya ALİ.ya HIZIR
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
12-26-2017, 11:18 PM
Yorum: #13
RE: Perşembe Duası
BİSMİŞAH! ALLAH ALLAH!

" Can-ı dilden, can-ı gönülden diyelim bir Allah Allah, Allah Allah...
Allah, Muhammed, Ali, Hünkâr Hace Bektaş Veli, yetişe, ulaşa, dilde dilekleri, gönülde muradları vere. Kazalara, belalara kalkan ola. On İki İmamlar cemalinden, nurundan ayırmaya. Her gönülde bir murat vardır; Murad isteyenin muradlarını, dilek dileyenin dileklerini ihsan eyleye. Cümlemizi sancağının altında saklaya, bekleye. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyleye...
Seksen bin Urum Erleri, doksan bin Horasan Pirleri, yüz bin Gayb Erenleri yetişe, ulaşa, dilde dilekleri, gönülde muradları vere. Vakitler hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola.
Niyazlarımız Hak Dergahında kabul ola. Gözümüzden yaş, duvarımızdan taş düşürmeye. Ocaklar başı aydın ola. On İki İmamlar cümlemize yardım eyleye. Sabahlar mutlu, Akşamlar kutlu, ağızlar tatlı ola. Ceddi cemalim yolumuzu yolsuza, uğursuza, pirsize uğratmaya. Şeytanın şerrinden, görünür görünmez kazadan, beladan saklaya, bekleye. İki cihanda korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye.
Dil bizden nefes Hazreti Pir'den ola.
Demmi Ali, sırr-ı Nebi, Pirimiz Hünkâr Bektaş-ı Veli, kerem-i evliya, gerçekler demine HÜÜ... Mümine Ya Ali..."
Allah Allah, Allah Allah!
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
01-05-2018, 01:52 AM
Yorum: #14
RE: Perşembe Duası
PERŞEMBENİZ HAYR'OLA

Hak erenler himmeti ile....

Bismişah Allah Allah!
Niyet ettik vaktin hayrına,
Girdik Hak Muhammed
Ali yoluna.
Sevgimiz Muhammed Ali
sevgisi ola.
Pirimiz Seyyid saadet evladı
Resul ola.
İkrarımız İbrahim peygamberin
ikrarı ola.
Birlik ve Beraberliğimiz
Kırkların nişanı ola.

Kulluğumuz Allaha, ümmetliğimiz
Hz.Muhammede,
Talipliğimiz Şah-ı merdan Aliye ola.
Er Hak Muhammed Ali aşkına,
Birlik beraberliğimiz daim ola.
Aramızdaki tüm kötülükler def ola.
Şeytanın şerri, kötünün izi
bizden uzak ola.

Hak Muhammed Ali,
Dilde dileklerinizi, gönülde
muratlarımızı
Vere,Görünür görünmez
kazalardan, belalardan.
iftiralardan. Münkir münafıkın
Şerrinden,bekleye saklaya
göre gözete,
Neyleyim nideyim dedirmeye.
Bütün evliya, enbiyaların şefaatı
üzerimizde hazır ve nazır ola.
Lanet münkire, lanet Yezide,
rahmet mümine,
Allah eyvallah.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
01-11-2018, 06:47 PM
Yorum: #15
RE: Perşembe Duası
Perşembe dua'nız Hak için ola...

Bismişah allah allah dilleriniz bülbül, nefesleriniz gür, kılıcınız keskin ola, çağırdığınız ulu'dan himmet, o pak soy dan şefaat göresiniz,dil bizden nefes pirden, kabulu cümle erenler ve evliya ların yüzü suyu hürmetine cenabı Allah'tan ola, aşk ile medet ya Ali hüü...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
05-18-2018, 01:05 AM
Yorum: #16
RE: Perşembe Duası
Elinde Kamçısı Yeşil
Cümle alemi dolaşır
HIZIR diyene ulaşir
YETİŞ PİRİM HIZIR YETIŞ,,,

KUL HİMMET
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-21-2018, 06:29 PM
Yorum: #17
RE: Perşembe Duası
Bismişah, Allah Allah.
Sabahlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, demler
daim, Cemler kaim ola.
Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nuru cemalları aşk ola.
Ehlibeytin, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların,
Ondört Masum Pakların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların,
cümle erenlerin katarından, didarından ayırmaya.
Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. İnandığımız,
güvendiğimiz yüce Yaradan, dilde dileklerimizi, gönülde
muratlarımızı vere.
Allah, namerde-merde muhtaç eylemeye.
Duvarımızdan taş, gözlerimizden yaş dökmeye.
Genç yaşta ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermeye.
Hak evimizin, toplumumuzun ağız tatlılığını bozmaya.
Huzur vere, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa,
borçlarımıza eda nasip eyleye.
Yolumuzu yolsuza, yüzümüzü nursuza uğratmaya.
Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler; ana￾babasına, toplumuna hayırlı evlatlar vere.
On sekiz bin alemle mümin, Müslim cümle kardeşlerimizi
Muhammed- Ali gülbangından mahrum eylemeye.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
07-08-2018, 01:42 AM
Yorum: #18
RE: Perşembe Duası
ESİRGEYEN BAĞIŞLAYAN ALLAH IN ADI İLE
......BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH.....

Perşembe gecesi Cem gecemiz, Hak ile dar ve didar gecesi, bu gecenin hürmetine yapılan ibadetler, çekilen darı didar, uyandırılan çerağlar, yapılan hayır hizmetler Hak Muhammed Ali divanında kabul ola.. Hz İmam Hüseyin'in aşkına, Cemlerimiz 40'lar dergahına yazıla.. 12 İmamlar cemi cümlemizin yar ve yardımcısı ola..Hızır yoldaşınız ola Yüce Allah iki cihanda utandırmaya..
Allah Allah..

Nur suresi 35-36 Ayet..
Allah, göklerin ve yerin Nur'udur. Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilmektedir.
Kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah-akşam O'nu tespih eder..

Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan,
Zuhuru iman, Himmeti Piran,
Piri Horasan, Kürşadı meydan
Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya,
Gerçeklerin demine hü.
La feta illa Ali la Seyfa illa Zülfükar
Bi nuru azametike ya Allah ya Allah ya Allah
Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed
Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali
Çün çerağı fahri uyandırdık, Huda'nın aşkına
Seyyid-ül Kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına
Saki-i Kevser Ali'yyel Murtaza'nın aşkına
Hem Hatice Fatıma, Hayrünissanın aşkına
Şah Hasan, Hulki Rıza, hem Şah Hüseyni Kerbela
Ol imam-ı etkiya Zeynel Abanın aşkına
Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
Cafer -üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
Hem Ali Musa Rızayı Sabiranin aşkına
Sah Taki ve Ba Naki hem Hasan-ül Askeri
Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
Haşre dek yanan yakılan aşikanın aşkına..
Allah Allah..

Bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun!
Çerağımız yansın yakılsın, Allah’ın nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Peygamberliğin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, velâyetin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Ehlibeyt’in nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Pir Hünkâr Hacı i Veli Aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına!
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun ve yaşantımızın ışığı ola..
Allah Allah....
Ya Muhammed ya Ali..
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
09-26-2018, 10:32 PM
Yorum: #19
RE: Perşembe Duası
Bismişah, Allah Allah!...
Çağırdık üçlere, sığındık beşlere, On İki Imamlara,
On dört Mahsum-u paklara, Yedilere, Kırklara,
Hakk’a yürüyen şehitlerimiz için, darına durduk ya Allah,
Divanına geldik ya Muhammed, Keremine sığındık ya Ali,
Sabır ver ya Fatma-tüz Zehra, inayet eyleyin ya On İki Imamlar.
Ellerinden tutun ya On dört Masum-u Paklar,
Yol gösterin ya On Yedi Kemerbestler, Ceminize alın ya Kırklar.
Dergahına mihman eyle ya Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli.
Kerbela’da şehit düşen Imam Hüseynin hakkı için,
çekilen cümle gülbenglerin hakkı için, kabul et dualarımızı.
Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali!
Hakk’a yürüyen canlarımızın ruhu, revanları şad ve handan,
Kabirlerini pür-u nur eyle.
Toprakları bol, Mekanları cennet, menzilleri mübarek olsun.
Allah Allah, Gerçeğin demine Hu, mümine ya Ali. Hüü
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
11-01-2018, 10:23 PM
Yorum: #20
RE: Perşembe Duası
Bismişah Allah Allah
Vakitler hayır ola, Hayırlar fet ola
Şerler def ola, Münkirler mat ola
Geldikçe hayırlısı gele, Hayırlı kapılar açıla
Zalimin zulmü cemi cümlenizden uzak ola
Ya ilahi!
Kalbimizi karartmayasın, rızkımızı azaltmayasın
Dert verip derman aratmayasın
Kapını bize kapatmayasın Allah Allah
Ya ilahi ağzımıza tat, Vücudumuza sıhhat, ömrümüze ve kazancımıza bereket
Cümle insanlığın üstüne olsun rahmet Allah Allah
Ya ilahi şirin eyle sözümüzü
Temiz eyle özümüzü Kabul eyle niyazımızı
Sana olan aşkımızı Allah Allah
Ya ilahi sırrı Sübhansın
Âleme rahmetsin Rızkları verensin
Devranı daimsin Allah Allah
Ya ilahi katarımız güruhu Naci
Mümin kullar sana duacı
Kutlu oldu Muhammed’in miracı
Şahı Merdan evliyanın baş tacı
Allah Allah dedik pir katında ikrar verdik
İkrar birdir geri dönmedik
Yalan, gıybet etmedik
Uğursuz şeytan cemi cümlemizden uzak ola
Nuru nebi keremi Ali pirimiz Hünkâr Hacı Bektaşi veli
Gerçeğe hü mümine ya Ali
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi