Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Perşembe Duası
11-15-2018, 05:43 PM
Yorum: #21
RE: Perşembe Duası
Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın Adıyla !
Zorda kaldığında Hazreti İmam Ali’yi çağır…
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir…
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile !
Dile ki yardım göresin !
Dile ki mürüvvet bulasın !
Yüce Yaradanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah … Ya Allah… Ya Allah !
Şanlı resulün aydınlığı aşkına, Ya Muhammed… Ya Muhammed…Ya Muhammed !
Kutlu velayetin arıtıcı nuru aşkına, Ya Ali…Ya Ali… Ya Ali !
Yoktur Ali’den güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç !
Ey Gazi, Ey Şehid..
Ne kutludur ol Murteza aşkına edilen gaza !
Her türlü beladan koru bizi ey rabbimiz…
Münkire karşı tığ ile teber
Mümine zulmedenler olsun heder…
Yoktur Ali’den güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç !
Ey Gazi, Ey Şehit…
Şüphesiz Ali’dir şanlı yiğit !
Dildeki duanın, gönüldeki dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine hü !
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
02-14-2019, 12:13 AM
Yorum: #22
RE: Perşembe Duası
Umudun, inancın ve imanın adı Ya Bozatlı Hızır! ...Darda, zorda olana sen yetişesin..Duyanımız ve görenimiz olasın. .Ehlibeytin yolundan ayırmayasın. .
***
Hak Muhammed Ali başımız, Erenler yoldaşımız, Bozatlı Hızır ve Pir Zöhre Ana yar ve yardımcımız olsun. .Cümleten hayırlı perşembeler dostlar. .Aşk ile...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
02-23-2019, 01:09 AM
Yorum: #23
RE: Perşembe Duası
Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed,
Velayet-i Ali aşkında, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetiş
BOZATLI HIZIR

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
03-04-2019, 02:22 AM
Yorum: #24
RE: Perşembe Duası
Bismişah, Allah Allah!
Yarabbi ellerimizi aştık, boynumuzu büktük,
Başımızı secdeye koyup sana yalvarıyoruz.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle yarabbi.
Sana açılan ellerimizi boş cevirme yarabbi.
Ademi safiyullahın yüzü suyu hürmeti hakkı için,
Bizleri iblis gibi secde etmeyenlerden eyleme yarabbi..
Nuh naciyullahın yüzü suyu hürmeti hakkı için,
Bizleri nefis tufanından muhafaza eyle.
Hazreti Eyyüpün yüzü suyu hürmeti hakkı için,
Bizlere sabır vererek sabırla zafere eren kullarından eyle yarabbi.
Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafanın,
Yüzü suyu hürmeti hakkı için cümle alemleri rahmetininden esirgeme.
Şah Aliyel Murtazanın yüzü suyu hürmeti hakkı için sana kul,
Muhammed Mustafaya ümmet, Aliye talip olmamızı nasip eyle yarabbi.
Hatice-i Kübra, Fatime-i Zehra, Hayrun Nisa yüzü suyu hürmeti hakkı için,
Bizleri oniki Imamların katarından, darından didarından, yolundan,
Erkanından ayırma yarabbi.
Evliyaların, enbiyların, erenlerin şehidi şuhedaların,
Yüzü suyu hürmeti hakkı için dualarımızı, niyazlarımızı,
Ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eyle yarabbi.
Duası bizden kabulü allahtan ola.
Allah ya Muhammed ya Ali.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
04-04-2019, 12:21 AM
Yorum: #25
RE: Perşembe Duası
Gülbengi Muhammedi

Bismişah Allah Allah,Sabahlar ve Akşamlar hayrola

Hayırlar feth ola, şerler def ola, münkirler mat ola , münafıklar berbat ola,

Mü’minler şadı handan ola, her geldikçe hakkımızda haklı hayırlısı bile gele,

Dünyadan geçmişlerimizin ruh’u revanları şadı handan ola,seyyiatları hasenata tebdil ola,

Kur’an-ı azimüşşan ve ehlibeyti mutahharanın hürmetine kabirleri pür nur ola,

Hayatta bulunanlarımız ve sağ salim ve her bir müşkülleri halli asan olan Allah Erenler evlatlarımızı bağışlaya,

Hayırlı nasiplerimizi bol kısmetlerini ihsan eyleye, her türlü kötü işlerden ve felaketlerden afetlerden emin ve mahfuz eyleye.

Tuttuğumuz işler asan ve gönüllerimizin umdukları ihsan ola, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı eda etmekle müyesser ola,

Güzel vatanımız afatı semaviyeden emin ve mahfuz eyleye, düşmanlarımız kahhar ismi celiliyle kahrola , gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereketler ihsan ola,

Hak Muhammed Ali , yüce pirimiz hünkar Hacı Bektaşi Veli, Balım Sultan ,

Seyyid Ali Sultan , Şah Abdal Musa Sultan , Şahkulu Sultan , Mansur Sultan ,

Cümle piran, mürşidan erenler , evliyalar, üçler, beşler, yediler, kırklar katarlarından, dizarlarından, birliklerinden, dirliklerinden ayırmayıp hizmeti ruhaniyeleri, safa nazarları üzerlerimizde baki olan Allah eyvallah hü dost.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
05-27-2019, 01:38 AM
Yorum: #26
RE: Perşembe Duası
BismiŞah... Allah Allah...
İbadetlerimiz kabul ola. Secdelerimiz meleklerin yaptığı secde ola.
Meydanlarımız abad ola... Cemlerimiz Kırklar Cemi ola.
Evrenin yaratıcısı O yüce Hakk, Muhammed Mustafa'nın Aliy'ül Murteza'nın şefaatinden mahrum etmesin.
Müminlerin Anası Hatice't-ül Kibriya, Fatıma't-ül Zöhre, huzuru mahşerde bizlerin yardımcısı olsunlar.
Yüce Allah cümlemizi ve cümle muhibbanı , Resulü Kibriya'nın, Şah-ı Evliya'nın, Ehl-i Beyt'in hürmetine, cehennemin narından, Şeytanın şerrinden, kabir azabından, zalimin zulmünden, kâfirin küfründen, haksızın nekrinden, ateş ve afetlerden, görünür görünmez kazalardan, belalardan saklasın, beklesin, korusun.
Eli erde, yüzü secdede, Allah Allah diyenlerin, Hakk âlemin dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin...
Ey yüce Allah, Âdem-i Safuyullah, Nuh-u Naciyullah, İbrahim-i Halilullah, İsmail-i Teslimullah, Musa-i Kelâmullah, İsa'yı Ruhullah, Muhammed-i Habibullah, Aliy'el Veliyullah yüzü suyu hürmetine emeklerimizi boşa verme, bizi doğru yoldan (EhliBeyt) ayırma, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyle...
Kerbela'da susuz şehit düşen erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı af eyle. Korktuğumuza uğratma, umduğumuza nail eyle.
Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle ya Rab.
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On İki İmamların, On Dört Masumu Pakların, On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların katarından, didarından ayırma.
Onların hürmetine, milletimizin, toplumumuzun birlik ve beraberliğini bozma, huzur ve sükûnet nasip eyle, ya Rab...
Bütün Hakk'a göçmüşlerimize rahmet, geleceğimize selamet ihsan eyle.
Emeklerimizi boşa verme, dualarımızı dergâh-ı izzet'inde kabul eyle ya Rab...
Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, gülbangı Seyyid Mahmudi Hayrani.
Dil bizden, kabülü Cenab-ı Allah'tan, şefaati Hz. Muhammed-Ali'den olsun.
Gerçeğe Huuuuuuuuuu,
Mümine ya Ali...
Allah Allah, Allah Allah!..
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-09-2019, 11:17 PM
Yorum: #27
RE: Perşembe Duası
Bismişah Allah Allah Âşk ile Hü Hü
Allahû mesâlli âlâ Seyyid inen Muhammed âlâ Ali Muhammed Ehl-i Beyit
Akşamlar hayrola
Hayırlar fet ola
Şerler def ola
Múmîn múslîmler abat ola
Şerler şeytanlar def ola
Münafıklar mat ola
Zalimler islah ola
Geldiğiniz yoldan
Durduğunuz dardan
Çevirdiğiniz pirden
Şefaat göresiniz
Darına durduk ya Allah Ya Allah ya Allah
Divanına durduk ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali ya Ali ya Ali
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacibektaş-i Veli
Erenlerin demine
Evliyaların keremine
Dünyanın barışına
İnsanların kardeşliğine
Gerçeğin birliğine
Hü Hü Hü dost
Allah Allah Allahalıntıdır...
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
06-18-2019, 06:39 PM
Yorum: #28
RE: Perşembe Duası
Bismişah, Allah Allah!
Hayırlar tümden feth olsun, günahlar hepten def ola.
Yarabi, bağışla bizi, bezmi elest ikrarına bağışla,
Küntü Kenzine bağışla bizi, ulu Divan hakkı için bağışla
Nimetin, vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla,
Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla,
Ahmet Muhtar için bağışla, Aliyül Murtaza için bağışla,
Ehli Beyt nesli için bağışla, 3ler, 5ler, 7ler hakkı için bağışla,
12ler, 40lar hakkı için bağışla, onyedi kemerbestler hakkı için bağışla,
Ondört Masum-u pak hürmetine bağışla,
Hüseyni kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla,
Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla,
Aşk için, muhabbet için bağışla,
Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla,
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,
Kuranı hakkı derman için bağışla,
Bercemali Muhammed Mustafa için bağışla,
Berkemali imam Hasan-imam Hüseyin için bağışla,
Şahı merdan hakkı için bağışla, gerçekler demi için bağışla,
Duası bizden kabülü allahtan ola.
Allah Muhammed ya Ali.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
10-15-2019, 01:58 AM
Yorum: #29
RE: Perşembe Duası
Dualarımız, lokmalarımız, semahlarımız kabul ola.
Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi, sonsuz eyleye.
Allah dillerimizde ki *****lerimizi kabul, gönüllerimizde ki *****larımızı nasip eyleye...
Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali.
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi