Alevi Forum|Alevi nedir|Alevi ünlüler|Alevi köyleri|Alevi türküleri

Orjinalini görmek için tıklayınız: Alevilik Nedir Kısaca?
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
[Resim: alevilik-nedir-kisaca-alevi-forum.jpg]Alevilik Nedir Kısaca?
"Dini İslam, kitabı Kur’an’ı Kerim, Allah’a kul, Hz.Muhammet Mustafa’ya bağlı, Hz.Ali’ye talip ehlibeyt yolunu süren, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Eline, beline, diline sahip ol” sözünü kendinde benimseyen, Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, Kur’anı Kerim’in şekline değil özüne inen, din,dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmayan akıl ve gönül ile ruhsal olgunlaşma yoluna Alevilik denir. Alevilik kesinlikle ne bir “Din” ne de bir “Mezhep” tir. Alevilik bir inançtır."


Alevilik kesinlikle " ne bir “Din” ne de bir “Mezhep” " derken hangi sıfatla bu yargıya varıyorsunuz ?..


Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı asılsız kitaplarla bu kanıya varıp hüküm bildirmek koca bir saçmalık olduğu gibi bu saçmalıklara hakikat gibi inanmak ve peşinden gitmek tamamen saçmalıktan başka birşey değil !..


Alevilerin bir dini var adı da Muhammed Ali dinidir !.. Muhammed Ali,12 İmam ve Ehlibeyt; Allah'ın yeryüzündeki temsilcileridir. Bu ulu canlardan başka kılavuz aramak tamamen yolun dışına çıkmak anlamına gelir.Çünkü serçeşme,kaynak Ehlibeyt'tir.


Ehlibeyt yani peygamberimizin kanını taşıyan soyu katliamlara uğrayıp Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Horasan'a kaçtıktan sonra Emevi ve Abbasi dönemlerinde geriye bıraktıkları tüm inanç,ibadet ve Hak sözleri tamamen değişikliklere uğrayıp, Ömer'in, Mavya'nın dini yaratılmış ve Şeriat adı altında bu yeni sahte din uygulamaya konulmuştur. Bugün ki Müslüman toplumların sağlıksız inançları,yaşam biçimlerinin temeli bu sahte dinin mahsüllerinden başka birşey değildir !..


Alevilerin Mezhebi Nedir?
Alevilerin mezhebi İmam Ali'den sonra ikinci İmam olarak gelen İmam Cafer'in adını alan İmam Cafer Mezhebidir.


Alevilik nedir?
Alevilik kısaca nedir diye sorup açıklarsak şunu diyebiliriz: Alevilik ; Hak Muhammed Ali, 12 İmam ve Ehlibeyt'i temel alan, bu yüce varlıkların getirdikleri inanç,ibadet ritüelleri,kültürü,yaşam felsefesini benimseyen, "El, dil ve bel" temelinde ahlaklı bir can olma öğretisine sahip olan kişilerin oluşturduğu bir inanç toplumudur.


Alevilik salt bir kültür,mezhep,felsefe,yaşam biçimi değildir !.. Alevilik, eşsiz inanç ve ibadetlere sahip olduğu gibi insani değerler bakımından evrensel normlara da sahiptir. Hoşgörü,sevgi,merhamet,erdemli birey olma,rızalık gibi değerler Aleviliğin ilk göze çarpan özellikleridir.

http://www.zohreanaforum.com/diger/59040...-yahu.html

alevilik nedir ?
Alevilik nedir ve Alevi nedir?

Alevilik nedir?
Temeli Hz.Muhammed ve Hz.Ali'ye dayanan Ehlibeyt yoludur. Bu yolun ibadetleri, inançları, ritüelleri, kendine has sosyolojik ve kültürel değerleri vardır.

Alevilik mezhep midir, felsefe midir, kültür müdür gibi bir takım art niyetli tartışmalar var. Bizler bu tartışmaları doğru bulmuyoruz. Çünkü Aleviliği sadece felsefeyle veya kültürle açıklayamayız. Alevilik ayrıca ayrı bir din de değildir. Yolumuzun içinden çıkan art niyetli kişiler ve ezelden Ehlibeyte düşman olanlar ne yazık ki her dönemde Aleviliği farklı bir kimliğe bürümek istemişler ve diğer inançlarla karıştırarak hatta egemen inancın bir alt koluymuş gibi davranarak yolumuza çok büyük zararlar vermişlerdir.

Alevi nedir?
Alevi, Hz.Muhammed ve Hz.Ali'nin getirdiği Ehlibeyt yoluna öncelikle iman getiren sonrasında yolun edep erkanına, inanç ve ibadetlerine biat eden kişidir. Biyolojik olarak Alevi bir anne ve babadan gelmek Alevi olmak için yeterli değildir diye şahsi düşüncemi açıklamak isterim. Alevi bir bireyin şerefle yaşaması ve bitirmesi gereken bir hayatı vardır. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli'nin o muhteşem sözünde ifade ettiği gibi "Eline,diline ve beline sahip ol" erdemli bir kişinin temel özellikleri bu üç temel unsur olmalıdır. Tabi ki insan olarak hatalarımız,eksikliklerimiz vardır ve olacaktır da ancak bu temel değerlere leke sürmememiz hayati önem arz etmektedir.

Ehlibeyt'i kurtuluş gemisi olarak gören ve bu amaca hizmet etmek amacını güden, yaşayan tek Ehlibeyt Evliyası Zöhre Ana'nın 21. yüzyılda bildirdiği gerçeklere iman getiren, Alevi erkanını ilk başladığı dönemdeki gibi yaşayan tüm canlara selam olsun.

Hak Muhammed Ya Ali, Pirimiz Zöhre Ana yar ve yardımcımız olsun...
Referans URL