Alevi Forum|Alevi nedir|Alevi ünlüler|Alevi köyleri|Alevi türküleri
Tahtacı Alevileri kimdir ? - Baskı Önizleme

+- Alevi Forum|Alevi nedir|Alevi ünlüler|Alevi köyleri|Alevi türküleri (http://www.aleviforum.net)
+-- Forum: Alevi | Alevilik | Ana Forum (/Forum-alevi-alevilik-ana-forum.html)
+--- Forum: Alevilik Araştırmaları (/Forum-alevilik-arastirmalari.html)
+--- Konu Başlığı: Tahtacı Alevileri kimdir ? (/Konu-tahtaci-alevileri-kimdir.html)Tahtacı Alevileri kimdir ? - çerağ - 08-27-2016 01:46 AM

Tahtacılar, genel olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinin ormanlık yörelerinde yaşayan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve kısmen günümüzde ağaç işçiliğiyle uğraşan Alevî Türkmenlerdir.

Ataları, Oğuz boylarına bağlı Ağaçeriler'dir. Diğer bazı kaynaklara göre ise Tahtacılar, tarihi Hunlara dayanan bir soya sahiptirler. Büyük Hun İmparatorluğu‘ nun yıkılışından sonra Batıya göç eden Hunların bir kolu 395 tarihinde Erzurum üzerinden Anadolu’ya gelmiştir.


İnançlarında ve yaşam biçimlerinde Şamanizm' e ilişkin kanıtlar bulunmasıyla birlikte, korudukları bu kültür, Alevilik inanç ve töreleri ile harmanlanmıştır. İçinde Öz Türkçe' den pek çok kelimeler barındıran, günümüze kadar muhafaza edebildikleri bir günlük konuşma dili kullanmaktadırlar.


Tahtacılar, tarih boyunca hep doğayla iç içe yaşamışlardır. Giyim kuşamları, el sanatları, yemek kültürleri ile büyük bir kültürel zenginliğe sahiptirler. Örf, adet ve gelenekler bakımından Orta Asya Türk kültüründen izler taşırlar. Zanaat olarak sürdürdükleri ağaç işçiliğinde kadın - erkek birlikte çalışırlar. Bir kısım halk, Cumhuriyet ilan edildikten sonra azalan kamusal baskı nedeniyle Ziraat, Esnaflık, Memurluk, Serbest meslek vb. meslek gruplarına da ayrılmıştır.


Zamanla yerleşik yaşama geçmeye başlayan Tahtacılar günümüzde daha çok Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde görülmektedir.

alıntıdır...