Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alevi Pirlerinin Nefesleri

Teslim Abdal

Mürvetim var Hak Muhammed Âli'ye
Daha sizden gayrı kimim var benim
Hızır ile Hacı Bektaş Veli'ye
Daha sizden gayrı kimim var benim

Bundan geri durdum işlemez yolum
Astılar kollarım kestikler elim
Hasan, Hüseyin'e malumdur halim
Daha sizden gayrı kimim var benim

Bundan geri kabul ettim ölümü
Ya Zeynel Abidin sen al elimi
İmam Bakır'a arzeyledim halimi
Daha sizden gayrı kimim var benim

İmam Cafer hallerimden bilesin
Durduğumuz yerde elim alasın
Kazım Musa carımıza gelesin
Daha sizden gayrı kimim var benim

İmam Rıza'dan ola inayet
Ol İmam Taki'den bize hidayet
Şah İmam Naki'den bize emanet
Daha sizden gayrı kimim var benim

Oniki İmamlar'dan bir tuttuk daman
Ondört Masum'u Pak, ya sahip zaman
Hasan'ül Askeri Mehdi el aman
Daha sizden gayrı kimim var benim

Teslim Abdal eyder hasıl-ı kelam
Carımıza yetiş ya Şah-ı Merdan
Mürvet Celal Abbas ya Rabbü'l -lem
Daha sizden gayrı kimim var benim..

Allah Allah Ya 12 İmamlar..
( Seyyid Teslim Abdal )
Cevapla

HİÇ KENDİNE SORDUN MU?

Eğer hala kızıyorsan, kendin ile olan kavgan bitmemiş demektir.
Eğer hala kırılıyorsan, gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir.
Eğer hala kınıyorsan, düşüncelerin yeterince berraklaşmamış demektir.
Eğer hala karşılıksız sevmiyor ve sevginde ayrım yapıyorsan, hala akıl ve mantığını kullanıyor, içindeki sevginin boyutlanmasına engel oluyorsun demektir.
Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan, dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir.
Eğer hala şikayet ediyorsan, hakikati göremiyorsun demektir.


Şemsi Tebrizi
Cevapla

Seni sevmek bize farzı vaciptir
Ey benim imamım İmam Hüseyin
Senin deden dost Muhammed Habib’dir
Ey benim imamım İmam Hüseyin

Baban dahi Şah-ı Kerrar Ali’dir
Senin yolun Muhammed’in yoludur
Garip gönlüm aşkın ile doludur
Ey benim imamım İmam Hüseyin

Kerbelâ'da kıydılar sen civana
Kıyamette çıkacaklar divana
Lanet olsun Yezid, Ziyad ve Mervan'a
Ey benim imamım İmam Hüseyin

Ta Kâlû Belâ'da sevmişim seni
İzini izlerem dönmezem geri
Peygamber torunu ey din rehberi
Ey benim imamım İmam Hüseyin

VİRANİ seni görmek diler seherde
Senin derdin yare açtı ciğerde
N'ola yüzün görebilsem mahşerde
Ey benim imamım İmam Hüseyin
Cevapla

Nazar eyle eya talib
Ali'dir cümle zatullah
Ali şanında saddakna
Ali nuruna eyvallah

Ali nur - ı hakikattir
Ali nur - ı nübüvettir
Ali tac - ı saadettir
Ali'dir ba - ı bismillah

Ali şah - ı şeriattir
Ali rah - ı tarikattir
Ali bil ma'rifettir
Ali nutkunda Ruhullah

Ali'dir rahmet - i Rahman
Ali'dir bu devr ü devran
Ali'dir din ile iman
Ali ayn - i kelamullah

Ali'dir cismimin canı
Ali'dir nutkumun kanı
Ali'dir canımın canı
Ali'dir ilm - i babullah

Ali şah - ı velayettir
Ali nur - ı hidayettir
Ali sahib - keramettir
Ali'dir emr - i emrullah

Ali'dir (lahmüke lahmi)
Ali'dir (demmüke demmi)
Ali'dir {cismüke cismi)
Ali'dir bil resulullah

Ali'dir evvel ü ahır
Ali'dir batın u zahir
Ali'dir tayyib ü tahir
Ali'dir fahri fakrullah

Ali cennet Ali rıdvan
Ali huri Ali gılman
Ali candır Ali canan
Ali levh üzre arşullah

Ali'dir cümleden bihter
Ali'dir yar - ı Peygamber
Ali'dir saki - i Kevser
Ali levh üzre sebilullah

Ali ateş Ali'dir ab
Ali bad u Ali'dir hak
Ali fikr ü Ali idrak
Ali aşk-ı hayatullah

Ali'dir cümlenin varı
Ali'dir Mansur'un darı
Ali'dir aşıkın karı
Ali cism ü cemalullah

Ali eldir Ali ayak
Ali gözdür Ali kulak
Ali'nin sırrını mutlak
Ali zat u sıfatullah

Ali'dir mazhar - ı zatım
Ali'dir hatt - ı ayatım
Ali'dir çün kemalatım
Ali'dir feyz - i fazlullah

Ali İncil Ali Tevrat
Ali Zebur Ali Kur'an
Ali fazl u Ali irfan
Ali'dir sümme vechullah

Ali'dir sacid ü mescud
Ali'dir cümleye maksud
Ali'dir kıble-i Ma'bud
Ali'dir işte Beytullah

Ali'dir sahib-i Düldül
Ali güldür Ali bülbül
Ali esrar Ali sünbül
Ali lezzet nebatullah

Ali'dir gün gibi enver
Ali mihrab Ali minber
Ali'dir kaatil - i Anter
Ali destinde seyfullah

Ali'dir bu Virani' nin
Nazargahı ümidgahı
Ali'den gayrı var mıdır
Ali'dir şol resulullah

Virani Baba
Cevapla

Hüday-ı Mustafa hakkı
Benim gel geç günahımdan
Aliyyül Murtaza hakkı
Benim gel geç günahımdan

Hadice Fatıma hakkı
Hasan Hulkumza hakkı
Hüseyn - i Kerbela hakkı
Benim gel geç günahımdan

Ali Zeynal - aba hakkı
Muhammed Bakır'ın hakkı
İmam'ı Ca'fer'in hakkı
Benim gel geç günahımdan

Musa'yı Kazım'ın hakkı
Ali Musa Rıza hakkı
Taki vü be - Naki hakkı
Benim gel geç günahımdan

İmam - ı Askeri hakkı
Muhammed Mehdi'nin hakkı
Çahardeh ma'sumun hakkı
Benim gel geç günahımdan

İlahi evliya hakkı
İlahi enbiya hakkı
Bu bir nur - ı bekaa hakkı
Benim gel geç günahımdan

İlahi esfiya hakkı
İlahi etkıya hakkı
Virani' nin geda hakkı
Benim gel geç günahımdan

Virani Baba
Cevapla

Fedai Baba

Gönül şu dünyanın bezmine dalma
Arz olur hakkından ferman görünür
Nefsine kul olup menzilden kalma
Sapma bu ırktan orman görünür

Kendini fehm eyle havayı gezme
Sakın bir kimsenin kusurun yazma
Kumaş tezgâhına ipliğin çözme
Eğir pamuğunu kirman görünür

Neylersin âlemi karşına bakma
Yüz bin kân edersin bir gönül yıkma
Hak yerini bulur sen hiç gam çekme
Sürülmüş savrulmuş harman görünür

Ey FEDAİ doğru yollarda eğlen
Nefsini katleyle dillerde söylen
Teslim ol Admed-i Cemal’e bağlan
Dertliler derdine derman görünür
Cevapla

Hz.Hacı Bayram-ı Velî

Bilmek istersen seni,
Cân içinde ara cânı.
Geç cânından bul ânı,
Sen seni bil, sen seni.


Kim bildi ef´âlini,
Ol bildi sıfâtını,
Anda gördü zâtını,
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfâtındır,
O´nu gören zâtındır,
Gayri ne hâcetindir,
Sen seni bil, sen seni.

Kim ki hayrete vardı,
Nûra müstagrak oldu,
Tevhîd-i zâtı buldu,
Sen seni bil, sen seni.

Bayram özünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan ol kendi oldu,
Sen seni bil, sen seni...

Hz. Hacı Bayram-ı Velî
Cevapla

Firdevs-i Ala'da bir yanal elma,
On sekiz bin ilmin nuru dediler.
Muhammet Mustafa Haydar-i Kerrar,
Hünkar Hacı Bektaş Veli dediler.

Babası mektebe çocuk küfürlü içerikürdü,
Elif be demeden mana yetürdü,
Akıttı pınarı susam bitürdü,
Hacısı hocası beli dediler.

Pirim der ki Bektaşiyim Bektaşi,
Size nasip veren ol nasıl kişi,
Sıkar un ederdi örk gibi taşı,
Budur cümlemizden ulu dediler.

Derildi geldiler halfeler pirler,
Bektaşi namında er yok dediler,
Bize bir yeşil el nasip verdiler,
Görünce tanırız eli dediler.

Er isen, darı çeç üstünde otur,
Ulu kişi isen, maksudun bitir,
Senedin var ise senedin getir,
N'edelim senetsiz eli dediler.

Kimi inandı da beli bes dedi,
Kimi inanmadı senet istedi,
Ol Şah'ım anlara elin gösterdi,
Budur ol Şah'ımız Ali dediler.

Evvel Ali idi sonra Vel'oldu,
Yol erkan bir zaman batında kaldı,
Urum ellerinden nameler geldi,
Budur Hakk'ın doğru yolu dediler.

Pir Sultan Abdal'ım, Şah'ım velidir,
Cihanı bürüyen anın nurudur,
Şüphemiz yok Hak Muhammet Ali'dir,
Bilmeyene Mülcem soyu dediler.
Cevapla

Teslim Abdal

Dervişliği dava eden kimsenin,
Bekler beresini er zatı vardır.
Bekleyip beresin er zat alanın,
Yakın bil ki yüz bin ispatı vardır.

Haki batın elif senin cim senin,
Ser verip meydanda duran kimsenin,
İkrara bağlı bendi him kimsenin
Biner menzil alır aşk atı vardır.

Aşkın çırağını yandır kapında,
Melaikler divan dura hepinde,
Kendi sıfatında kendi yapında,
Tahrir tamamıyle dört kapı vardı.

Teslim Abdal eder Pirimiz Ali,
Dünyada ahrette severim seni,
İkrara bend olan Allah'ın kulu
İnkarın çekecek zahmeti vardır.
Cevapla

Allah , islamı bizimle başlattı ve bizimle sona erdirecektir..

Hz. İmam Üseyin
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi