Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kırklar Cemi Masalı
#1

Cem eski şaman Türklerinin ve Zerdüşt kürtlerinin yaptıkları toplumsal, kültürel bir toplantıdır. Özellikle şamanların hayatı incelendiğinde hasat dönemlerinde geniş meydanlarda kadınlı erkekli toplanarak şölen yaptıkları, kurban kestikleri şaman dede ve babalarını dinleyip ozanlarının çaldığı kopuz yada sazlarla değişik figürlerde semah denilen halk oyunlarını sergilediklerini görüyoruz. Sonradan bu MEYDAN dedikleri yer, yerleşik düzene geçildikten sonra MEYDAN EVİ’ne dönüşmüş ve islam sonrası da bu meydan evine Cemevi denilmiştir.

Bu kitleler İslamiyet ile tanıştıktan sonra da bu eski kültürlerinden vazgeçmemişler ve bu kültürlerinin içine İslami unsurlarda katarak yaşatmaya çalışmışlardır. Eskilerde Meydanlarda toplanarak hasadı yada belli günleri kutlayan, dede ve babalarının anlattıkları öyküleri dinleyip, kımız, şarap içip ve halk ozanlarının kopuzları eşliğinde semah denilen değişik figürleri sergileyen bu insanlar zamanla islamiyetin de etkisiyle içerisinde İslama ait öykülerinde yer aldığı söylenceleri dinlemişler ve yine saz eşliğinde semah dönmüşlerdir. İslam fıkhını yeterince öğrenemeyen bu kitleler şaman töresine göre ibadet ölçüsünde yaptıkları bu kültürel olguları İslami ibadet diyede kabul etmişler ve günümüze kadar da taşımışlardır. Yaptıkları olayın İslami dayanağı olmadığını bilen uyanıklarda bu olayı islamileştirmek! için de Kırklar Cemi adı altında uydurulan masalımsı ve mantık dışı olayı uydurarak bilgi diye, cem ve semah’ın kökeni diye kitlelere sunmuşlar ve Alevi kitleyi yüzyıllarca uyutmuşlar, kandırmışlardır. Yani Cem, Semah ve içki olayını kitlelere mal etmek isteyen sözüm ona uyanıklar! Bu konularda Kur’an dan yada Oniki İmamlardan kanıt bulamayınca Kırklar Cem’i masalını uydurdular ve yüzyıllarca yıldır da anlatıyorlar. Ne yazık ki günümüzde dahi Cem’i ve semahı alevi ibadeti sanan cahiller bulunmaktadır. Şimdi biz bu kırklar cemi diye anlatılan olayı kısaca anlatım bunun neden gerçek dışı olduğunu kanıtlayacağız. Değişik varyantlarda anlatılan kırklar masalı şöyle gelişiyor:
‘Hz.Peygamber, Miraç öncesi veya dönüşünde ilahi katmanlardan bir yere gelir ve bir kapıyı çalar. İçeriden kim o ? diye sorulur. Peygamberde Ben Resulüm, içeri girmek istiyorum der. İçerdeki ses: Aramızda Resule yer yok sen git ümmetine peygamber ol der ve O’nu içeri almaz. Bu olay üç kez tekrarlandıktan sonra Peygamberimiz Kim o diye sorulunca Ben Yoksulum der ve kapı açılıverir! Peygamber içeri girdiğinde 39 kişi görür. Peygambere bir üzüm tanesini sıkıp şerbet yapıp sunarlar ve hepside bu şerbetten içerek kendilerinden geçip mest olurlar. Peygamber siz kimlersiniz? diye sorunca Biz kırklarız derler. Peygamber 39 kişi saydım deyince Selman da var birazdan gelecek derler ve o da gelir. Bu şerbeti içenler az sonra Başta Hz. Ali olmak üzere semaha başlarlar ve Peygamber miraç yolunda bir aslanda gördüğü yüzüğü Ali’de de görünce Ali’nin yüceliğini görür ve o da semaha katılır.’

İşte yüzyıllarca bu masalla Alevi halkını Alevilik yolu budur diye cem yaptırıp, semah döndürdüler ve içirdiler. Oysa bu olay tamamen uydurmadır. Çünkü :

1- Eğer bu kırklar bu kadar yüce insanlarsa neden kimse onların hepsinin ismini sayamıyor? Ya da hiçbir kaynak onların ismini yazamıyor? Sayamıyor ve yazamıyor çünkü uydurmadır…

2- İslam ile ya da On iki imam ile ilgili bir çok yazılı kaynak varken, neden anadolu dışında yaşayan müslümanlar yada Aleviler bu öyküyü bilmiyor? Neden bu uydurma öykü sahte buyruk ve Bektaşi eserlerinde yer alıyorda İslamın temel kaynaklarında yer almıyor? Çünkü öykü anadoluda uydurulmuştur.

3- Hz. Ali hayatının tümünü kainatın efendisi en şerefli canlısı Hz. Muhammed’in yolunda harcamışken ve O’nun damadı, akrabası ve vasisi iken nasıl olurda O’nu içeri almaz? Bu Alevilik düşmanı hainler bu masalla Hz. Ali’yi Peygamber tanımaz! biri olarak tanıttıklarının farkında değiller mi? Yoksa Hz. Peygamberi dışlayan bir anlayışı özellikle mi sergilemek istiyorlar.

4- Bazıları Kırkların içerisinde İmma Hasan ve Hüseyinin de olduğunu söylüyorlar, oysa Miraç olayı Mekke döneminde olmuştu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma ise Medine döneminde evlenmişler ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin medine de dünyaya gelmişlerdi. Onlar daha dünyada yokken olan bir olayın! içinde nasıl olabiliyorlardı?

5- Yine Hz. Ali’nin sadık dostlarından olan Selman Fariside medine döneminde müsliman olmuştu ve mekke döneminde müslüman değildi. Nasıl oluyor da Selman’da anlatılan bu olayda yer alabiliyor?

6- Bu olay doğruysa! ve bu kadar da önemliyse ! neden Peygamber ve Oniki İmamlar hayatlarında bir kez bile olsa Cem yapmıyor ve semah dönmüyorlar?

7- Siz hiç Peygamber ya da Oniki İmamları saz çalarken anlatan veya saz dinleyip semah dönerken anlatan ayet yada hadis biliyor yada duydunuz mu?

8- Peygambere “Sen git ümmetine peygamber ol” diyen ses müslüman olabilir mi? Peygamberin Alemlere rahmet olsun diye gönderildiğini bilmeyecek kadar cahil bir kutsal kişi düşünülebilir mi?

9- Dahası bu olayı anlatan herkes diğer müslümanların nezdinde gülünç duruma düşürüldüklerini alay konusu yapıldıklarını görmüyor mu? Yoksa bunu anlatanların bir amacı da bumu?
Hani bir deli bir kuyuya bir taş atarmışta, kırk akıllı çıkaramazmış ya, işte Kırklar Cemi olayı da böylesine bir deli saçmasıdır. Ama üzücü olan şu ki bu masalla Alevi halkımız yüzyıllarca uyutuldu, uyuşturuldu ve 12 imamların gerçek yolundan saptırıldı. Alevi olan şunu iyi bilsin ki kim onlara Cem eviyle, saz ile, içki ile, dede ile ve semah ile yanaşıyor ve Alevilik budur diyorsa bu kişi ya cahildir yada zalimdir.

Osmanlı da böyle yapmıştı, böyle uyutmuştu kitleleri. Siz bazılarının Osmanlı cemi, semahı yasaklamıştı sözlerine kanmayın 1826 yılına kadar Bektaşilerin hiçbir tekkesi yasaklı değildi ve tam tersi osmanlı tarafından korunuyor ve destekleniyordu. 1826’daki Yeniçeri ordusu katliamlarından sonra bir müddet yasak getirildi ama sonra Abdülaziz döneminde yasak kalktı. Dikkatle bakarsanız İstanbulun işgal döneminde Bektaşi tekkelerinin de anadoluya silah kaçırılma işlerine karıştıklarını görürsünüz yani o tekkeler o dönemlerde dahi açıktı. Sonradan tekke ve zaviyeler kanunu çerçevesinde Cumhuriyet döneminde tekrar yasaklanmıştı ve bunun da Osmanlıyla ilgisi yoktu.

Bu konuda önemli olan cem, semah, saz, içki, dede vs gibi olgular Hz. Ali yolunda yoktur ve alevilerin uyanışını engellemek isteyen güçler bunları Anadolu aleviliği adı altında ve Kırklar cemi masalı etrafında palazlandırarak Alevi uyanışının önüne geçmek istemektedirler. Şimdi anladınız mı Diyanetçilerin, İlahiyatçıların, siyasilerin Alevilere cemevi yapmak için neden bu kadar hevesli olduklarını? Hangi ilde cemevi varsa araştırın, bakın o cemevinin arka planında bu tip insanlar vardır. O zalimlerin bu oyununu bozmanın tek yolu insanlara hakkı her zaman her yerde cesurca anlatmaktır. Fesadın böylesine her yeri kapladığı bir ortamda hak konusunda susmak günahtır.

EĞER SUSARSANIZ ;
UNUTMAYIN VE İYİ BİLİN Kİ; SİZİN BU SUSMANIZ YÜZÜNDEN SİZLERDEN GELECEK OLAN NESİLLERDE HELAK OLACAKTIR.

alevisesi.com
Cevapla
#2

Kırklar cemi bir masal değildir !.. Şii'lerin Anadolu Aleviliğini ok saymak için uydurduğu koca bir yalandır. Şii ile Sunni arasında Ehlibeyt sevgisi dışında bir fark yoktur.

Kırklar cemini duazı imamlarında geçiren onlarca deyiş söyleyebiliriz.

Şiiler her zaman kaynak olarak gösterdikleri İmam Cafer Sadık'ın buyruğunda yazar. "7 Ulu Ozanların" deyişlerinde dile gelir. Buradaki 7 ulu ozan da bize göre çok yanlış bir kavram. Çünkü ozan dedikleri hepsi Ehlibeyt evliyası haşa nefis sahibi kul değil. Söyledikleri sözler Hak sözleri yani Duazı İmam'lar. En'el Hak diyen ozan olur mu Allah aşkına !..

Kırklar Meydanına Vardım
Gel Beri Ey Can Dediler
İzzet İle Selam Verdiler
Gel İşte Meydan Dediler

Kırklar Bir Yerde Durdular
Otur Deyü Yer Verdiler
Önüme Sofra Serdiler
El Lokmaya Sun Dediler

Kırkların Kalbi Durudur
Gelenin Kalbi Arıdır
Gelişin Kandan Beridir
Söyle Sen Kimsin Dediler

Gir Semaa Bile Oyna
Silinsin Açılsın Ayna
Kırk Yıl Kazanda Dur Kayna
Dahi Çiğ Bu Ten Dediler

Gördüğünü Gözün İle
Söyleme Sen Sözün İle
Andan Sonra Bizim İle
Olasın Mihman Dediler

Düşme Dünya Mihnetine
Talip Ol Hak Hazretine
Ab-ı Zemzem Şerbetine
Parmağını Ban Dediler

Şah Hatayi'm Nedir Halin
Hakk'a Şükr Et Kaldır Elin
Gıybetten Kese Gör Dilin
Her Kula Yeksan Dediler

alıntıdır..

http://www.zohreanaforum.com/tartismalar...asali.html
Cevapla
#3

SORULAN SORULARA CEVAP :

İşte yüzyıllarca bu masalla Alevi halkını Alevilik yolu budur diye cem yaptırıp, semah döndürdüler ve içirdiler. Oysa bu olay tamamen uydurmadır. Çünkü :

1- Eğer bu kırklar bu kadar yüce insanlarsa neden kimse onların hepsinin ismini sayamıyor? Ya da hiçbir kaynak onların ismini yazamıyor? Sayamıyor ve yazamıyor çünkü uydurmadır…

Kırklar Cemi Evliyaların ibadetidir. Gelen her Peygamberin veya Evliyanın bilgi sahibi olduğu yalnızca Onların batın aleminde görüp yaşadığı bir ibadet olduğundan biz sıradan insanların bu tür batında olan gerçekleri görmemiz ve bilmemiz imkansızdır.


2- İslam ile ya da On iki imam ile ilgili bir çok yazılı kaynak varken, neden anadolu dışında yaşayan müslümanlar yada Aleviler bu öyküyü bilmiyor? Neden bu uydurma öykü sahte buyruk ve Bektaşi eserlerinde yer alıyorda İslamın temel kaynaklarında yer almıyor? Çünkü öykü anadoluda uydurulmuştur.

Zamanında ömer tarafından Alevi Pirleri ve aileleri katledilmiş, işkenceler edilmiş, ve yerlerinde uzak diyarlara sürülmüşlerdir. Bu zulümlerden kaçan Pirler Anadoluya gelmiş buralarda ocak açıp Alevilik yolunu Anadoluda sürdürmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla Anadoluda Aleviliğin gerçek ibadetlerinin yaşanması ve sürdürülmesi normaldir. Çünkü ömerin olduğu yerde bütün Aleviler baskılarla yerlerinden edildikten sonra Emevi döneminde kendilerine göre bir sürü uyduruk ibadet ve islami kavramlar ortaya çıkartılarak bunlar baskı ve korku yolu ile şeriat adı altında insanlara kabul ettirilmiştir. Anadolu dışında bu yüzden bu ibadetlerden söz edilmez. Çünkü insanlar şeriat baskılarıyla zorla Alevilik değerlerinden uzaklaştırılmışlardır. Şiilik zaten bu şekilde ortaya çıkmıştır. Alevilikten uzaklaştırılıp sünniliğin enpoze edildiği insanların olduğu bir toplum olduğundan Anadolu Aleviliğinden uzak yaşarlar...


3- Hz. Ali hayatının tümünü kainatın efendisi en şerefli canlısı Hz. Muhammed’in yolunda harcamışken ve O’nun damadı, akrabası ve vasisi iken nasıl olurda O’nu içeri almaz? Bu Alevilik düşmanı hainler bu masalla Hz. Ali’yi Peygamber tanımaz! biri olarak tanıttıklarının farkında değiller mi? Yoksa Hz. Peygamberi dışlayan bir anlayışı özellikle mi sergilemek istiyorlar.

Alevilikte Hz. Ali, Hz. Muhammeden ayrı görülmez Hz. Muhammed de Hz. Ali'den ayrı görülmez. Ordaki kimsin sorusu Hz. Muhammedi tanımadıklarından değil Hz. Muhammeddin oraya hangi sıfatla geldiğinin ortaya dökülmesi ve de Kırklar meydanında görünüş ve şekilcilik ile değil özünde Hak aşkıyla yapılan bir ibadet olduğu ortaya konmaya çalışıldığı için bunlar anlatılır. Tabi buradaki yaşanan ibadetlerin manasını en iyi Pirlerimiz bilebilir ve de doğru yorumlayabilirler...

4- Bazıları Kırkların içerisinde İmma Hasan ve Hüseyinin de olduğunu söylüyorlar, oysa Miraç olayı Mekke döneminde olmuştu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma ise Medine döneminde evlenmişler ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin medine de dünyaya gelmişlerdi. Onlar daha dünyada yokken olan bir olayın! içinde nasıl olabiliyorlardı?

Her Pir, her Evliya, Ehlibeyt ve Oniki İmamlar Hz. Ali'nin binbir sıfatından gelip aynı zamanda da batın aleminde varlığını sürdüren Hakkın birer nurudurlar. Dolayısıyla hangi dönemde insan sıfatına bürünüp geldikleri önemli değildir. Onlar sürekli her dönemde gezen varlığını her yerde gösterebilen batın aleminde sürekli buluşup dilleşbilen Hakkın birer nuru olduklarından onlar için zaman kavramı yoktur. Bugün bedenleri burada olabilir ancak ruhlarının ne zaman nerede gezindiklerini biz sıradan insanlar bilemeyiz ve de göremeyiz. O yüzden İmam Hasan Ve İmam Hüseyin'in kırklar ceminde olması kimseyi şaşırtmamalıdır...

5- Yine Hz. Ali’nin sadık dostlarından olan Selman Fariside medine döneminde müsliman olmuştu ve mekke döneminde müslüman değildi. Nasıl oluyor da Selman’da anlatılan bu olayda yer alabiliyor?

Peygamberimizi yalnızca sıradan bir insan gibi gören, olaylara mana yönünde değilde şekilcilikle bakan zihniyetin batın aleminde olan olayları bu aleme yorumlayıp da sonra da bunu anlamsız gibi göstermesi normaldir. Bu olup bitenleri anlayabilmek için Alevilik yolunu bir Evliyadan görüp dinleyip yaşamak şarttır. Aksi taktirde bu tarz sorular kafalarda hep olacaktır. Bu sorunun cevabı yukarıda verilmiştir...

6- Bu olay doğruysa! ve bu kadar da önemliyse ! neden Peygamber ve Oniki İmamlar hayatlarında bir kez bile olsa Cem yapmıyor ve semah dönmüyorlar?

Peygamberimiz ve Ehlibeyti ve de Oniki İmamlar cem ibadetleri yapmışlardır. Hem de o dönemde adına Damevi dedikleri Cemevlerinde yapmışlardır. Ancak ömerden sonra islamın kendisi ve de tarihi değiştirildiği için bunlar anlatılmamaktadır. Yokmuş gibi davranılmaktadır. Bütün bu gerçeklerden uzak yalan yanlış yazılanlar Emevi saltanatının insanlara islam adı altında bıraktığı bir utançtır......

7- Siz hiç Peygamber ya da Oniki İmamları saz çalarken anlatan veya saz dinleyip semah dönerken anlatan ayet yada hadis biliyor yada duydunuz mu?

Hadis ve ayetleri ömer Emevi saltanatını kurduğunda uydurup yazdırdığı için bunlar anlatılmaz. Ancak her dönemde gelen Allah Evliyaları bunlardan söz etmiş ve bu nefesleri kendine inanıp etrafında kenetlenen insanlara aktırmışlardır. Bunlar hadis ve ayetlerde anlatılsaydı zaten bugün islamda ayrılık olmaz Alevi sünni ayrımı oluşmazdı...

8- Peygambere “Sen git ümmetine peygamber ol” diyen ses müslüman olabilir mi? Peygamberin Alemlere rahmet olsun diye gönderildiğini bilmeyecek kadar cahil bir kutsal kişi düşünülebilir mi?

Bütün ibadetlerde bey, paşa, hükümdarlık dışarda kalır. ibadet yalnızca Allah'ın birer kulu olarak yapılır. Yani sıfatlar ne olursa olsun Hakka yanlız özünü verip aşkla yapılan bir ibadet ancak gerçek manada ibedet sayılır. Orada da Peygamber sıfatını dışarda bırakıp kendi özünle gel demek istenmiştir. Peygamberlik bizim yaşadığımız zahiri alemde verilmiş bir görevidr. Batın aleminde peygambere ihtiyaç yoktur...

9- Dahası bu olayı anlatan herkes diğer müslümanların nezdinde gülünç duruma düşürüldüklerini alay konusu yapıldıklarını görmüyor mu? Yoksa bunu anlatanların bir amacı da bumu?

Hangi inanca baksanız kendinden olmayan inancı zaten yanlış, komik, ilginç, cahilce vb. şekilde görür. Alevilere göre de sünnilik yalan ve yanlışlardan oluşuyor. Gerçeği bilen yalnıca Allah ve Onun Elçileri olan Evliyalardır. Alevilik yolunun sahipleri de Evliyalar olduğuna göre kimin inancı yalan yanlışlardan oluşuyor varsın Aleviliğe çamur atan insanlar düşünsün dursun...

Hani bir deli bir kuyuya bir taş atarmışta, kırk akıllı çıkaramazmış ya, işte Kırklar Cemi olayı da böylesine bir deli saçmasıdır. Ama üzücü olan şu ki bu masalla Alevi halkımız yüzyıllarca uyutuldu, uyuşturuldu ve 12 imamların gerçek yolundan saptırıldı. Alevi olan şunu iyi bilsin ki kim onlara Cem eviyle, saz ile, içki ile, dede ile ve semah ile yanaşıyor ve Alevilik budur diyorsa bu kişi ya cahildir yada zalimdir.

Kırklar Cemi Evliyaların yaptığı bir ibadet olup masal değildir. Hak olan bir ibadettir. Yalnız ibadetleri ve inancı yalan ve yanlışlardan oluşan toplumlar bunu anlayamazlar. Ayrıca Alevilikte içki yoktur. Birkaç kişinin yanlış uygulamaları bütün topluma mal edilemez. Ona bakarsak sünnilerden de içki içen çok insan vardır. Saz ve semah ise Alevilik ibadetlerinde var olan gerçeklerdir. Hepsinin mantıklı birer açıklamaları vardır...EĞER SUSARSANIZ ;
UNUTMAYIN VE İYİ BİLİN Kİ; SİZİN BU SUSMANIZ YÜZÜNDEN SİZLERDEN GELECEK OLAN NESİLLERDE HELAK OLACAKTIR.

Helak olmak için kimseye ihtiyacınız yok. Zaten uyduruk, yalan, yanlış ibadet ve inançlarınız sizin helak olmanız için yetiyor da artıyor bile. Nasıl mı? islam ülkelerine bakarsanız görürsünüz...

alıntıdır..

http://www.zohreanaforum.com/tartismalar...asali.html
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular / Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Son Yorum Yazar: çerağ
02-10-2016, 01:09 AM

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi