Alevi Forum

Tam Versiyon: Yezid nedir? Yezid ne demek
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2 3
YEZİD kafir değildi ! KADİR MISIROĞLU

Alçaklığın bu kadarı da olmaz. Yezid,Ehlibeyt soyunu kıran kafirin önde gidenidir. Yezid,kerbelâda Hz.İmam Üseyin'in mübarek başını gövdesinden ayrılması emrini veren soysuz bir zebanidir. Cehennem köpeğidir !.. Kendisi gibi Ehlibeyt'e ürenleri mekanında parçalamaktadır...

Hem paygamberden şefaat isteyip hem de Onun torunlarını şehit edenlere hazretlik ünvanı veren kafirdir başka birşey olamaz.

yezid ile ilgili aramalar:
yezid anlamı,yezid ne demek,muaviye,yezid kimdir,kerbela,alevilik,yezid nedir,yezit

bektasi

Yezit sözünü tarihte ilk kullanan evliya Hz. Hüseyin'dir.
Şam Şeytanı Ömer tarafından aç ve susuz olarak Şam'da tutsak edilen Hz. Hüseyin'e 12 günün sabahı çamurlu su ve kuru ekmekle tehdit edip Kur'anı isteyen cellada, mübarek 'Bre Yezit bana su mu yok!' diyerek sağ topuğunu 'Ya Allah!' diyerek yere vurmuş, yerden yedi metre su fışkırınca celladın ödü patlayarak orada gebermiştir. Bunun üzerine Afgan peşmergesi lanet olası Metin isimli katil, pirimizi katletmiştir.

Bu olaydan sonra (Yezit) kelimesi Ehlibeyt düşmanlarının ortak adı olmuştur.

Zöhre Ana'dan öğrendiğim kadarıyla tarihte (Yezit) isimli bir halife yoktur.
Yezitlik bir sülale veya soy-sop bağını ifade etmez.
Ömer- Osman- Ebu bekir ve ardından gelenler peyamberimizin nesline ve
o nesilden gelen evliyalara kıydıklarından 'Yezit' diye anılmışlardır.
Yezitlik bu yönüyle bir anlayışı ifade eder.
Yezid nedir?

Yezid, Ehlibeyt'e inanmayıp güman getiren ve Ehlibeyt'in büyüklüğünü kabul etmeyen kişinin adıdır. Ancak yezidi biz nefis olarak ta ifade ederiz. Yezid nefisli !..

Her sünni yezid midir? Değildir !..
Çünkü,sünni olup ta Hak Muhammed Ali'ye gönül veren canlar var.

Her Alevi Alevi midir? Değildir !..
Çünkü,nefsine uyup Hak Muhammed Ali yolunu bilmiyorsa,haşa ateist ise bu insana kimse Alevi diyemez.

Burada mesele insanların nefsine sahip olarak Hak Muhammed Ali'ye diz kırıp boyun bükmeleri,inançları ve ibadetleri ile bu yola gitmelerinde yatmaktadır.

çerağ

Pir Sultan Abdal'ın Hakan aktardığı nefesinde Yezid lanetlenen kişidir... Çünkü Muhammed Ali nesline yani Ehlibeyt'e kıymıştır. Emevi ve Abbasi dönemlerinde Muaviye camilerinde Ehlibeyt'e ve Hz. Ali'ye haşa küfür edilmiştir.


Yol içinde yol ararsan
Yol Muhammed Ali'nindir
Yetmisiki dil içinde
Dil Muhammed Ali'nindir

Hani bizden evvel gelen
Bes vaktini tamam kilan
On parmagi pinar olan
El Muhammed Ali'nindir

Varma cahilin yanina
Ugrarsin serrin seline
Lanet Yezid'in canina,
Ten Muhammed Ali'nindir


Söyler Pir Sultan'im söyler,
Hakk'in birligini birler
Dogmus alemlere parlar,
Nur Muhammed Ali'nindir

PIR SULTAN ABDAL

çerağ

Lanet olsun yezide
Çıksın iki gözüde
Mümin münkir derilsin
Muhammed'in önünde

Yezid,Ehlibeyte düşman olan, diz kırıp boyun bükmeyen, Muhammed Ali'yi sevmeyen, insanlıktan nasip almamış, sevgi, hoşgörü, saygı gibi ulvi değerleri bilmeyen nefsini şeytana satmış,şeytanla gezen kişidir.

"İslami" internet sitelerinde yezidin islam coğrafyasını genişlettiğini belirterek övdüklerini okudum. Muhammed Mustafa'dan şefaat isteyen bu akılsız zevatlara tek sözüm yuhh olsun size.

Kerbela'da yakalanan ve türlü işkencelerle ŞAM'a getirilen peygamberimizin torunu Allah şehididir. Ulu divanın sahibidir.

Bin defa da ibadet etseniz Ehlibeyt için yapılmayan hiç bir ibadetin değeri yoktur ve boştur.

Dünya'da Ehlibeyt'in bimeyen yası Hz.Üseyin için yas tutan tek yol Hak Muhammed Ali yolu olan Alevi/Bektaşi/Kızılbaş yoludur. Bu yolun inançlarını, ibadetlerini boşmuş gibi gösterenlerin bunu görmezlikten gelenlerin neyin peşinde olduklarını biliyoruz...

1500 yıldır var olan yolumuz dünya var oldukça Ehlibeyt Evliyaları ile var olacak ve insanlık sancağını, Ehlibeyt sancağını çekmeye devam edecektir.

http://www.zohreanaforum.com/tartismalar...demek.html

çerağ

Arapça bir kelime olan yezit Türkçede katil, kötü gibi anlamlara karşılık gelir. Tam kelime anlamı olarak bunları ifade etmese de islam tarihine Kerbela olarak geçen katliamın sorumlusu olan Muaviye’nin oğlu Yezid‘dir. Bu olayda peygamber soyundan gelen kimseler öldürülmüş Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin günlerce aç susuz bırakılarak gövdesi toprağa gömülmüştür. Çoğu müslümana göre bu olayın sorumlusu Yezid’dir. Bu olaydan sonra Müslümanlar arasında yezid kelimesi her zaman katil, kötü gibi kavramlarla beraber anılmış ve eşdeğer tutulmuştur. Bugün alevi olsun sünni olsun neredeyse bütün Müslümanlar yezid kelimesini bir hakaret sıfatı olarak kullanmaktadır.

nedemek.com.tr

çerağ

Aleviler yezit kavramını kullanırken ne yazık ki anlam kargaşası yaratabilmekte, Sünni mezhebine mensup herkesi yezit ilan edebilmektedirl er.Oysa ki Yezit demek , zulmeden, mazluma kıyan ,Ehlibeyte karşı gümana düşmüş, nefsine yenilmiş, mal ve makam ihtişamına kapılmış olanlara denir.Yezit bir kişiye, bir zümreye veya bir inanışa verilen salt bir isim değildir..Her Sünni yezittir diyemeyeceğimiz gibi Alevi'den yezit olmaz demek de yanlıştır.Muham med Ali yoluna biat etmeyen, Hz.Üseyin'e içi yanmayan gözyaşı dökmeyen, yaşamı nefsinden ibaret sayan herkes yezittir.

Bilene iki cihanda en büyük servet Ehlibeyt sevgisidir.

çerağ

Muhammed Ali yoluna biat etmek yerine Arap-Emevi şeriat kurallarına itibar eden, bu kurallar dışına çıkanları dinden çıktı diye vahşice cezalandıran, Ehlibeyt soyunu inkar gelen ve Emevi soyunun saltanat ve menfaatlerine uygun çıkarcı anlayışın adıdır yezit..

Kerbela'da yaşanan katliamın ve yapılan hainliğin acısını aklı selim herkes yüreğinde hisseder..Bu acıyı unuturmamak için de 1500 yıl önce yaşananların olduğu gibi tüm gerçekliğiyle yeni kuşaklara aktarılması gerekir..Bu nedenle Ehlibeyte kastedenlere hazreti deyip itibarlaştıran , Kerbela acısını unutturmaya çalışan , islamiyeti nefsi-çıkarlarına uyduran çakma müslümanlara yezit denir..

Yezit dediğimiz insanın ne ırkı ne mezhebi ne de dini olur...Nefsine yenilen , şeytana yoldaş olan, Ehlibeyte ve sevenlerine düşman herkes yezitlikten nasibini alır..

çerağ

İnsan kendi kendinin şeytanıdır..

Nefis ve kibir öyle sürükleyici bir şeydir ki bir kere kapıldın mı şeytan seni kolundan tutup uçurmuştur artık..Kendini mavi göklerde uçan özgür uçurtma gibi hissedersin , ama bilemezsin ki o uçurtmanın ipi kopmuştur ..

Kibire, şehvete , dünyevi nimetlere kapılan , Hakkın varlığını unutan her nefis yeziddir..

çerağ

KADİR MISIROĞLU: "YEZİD kafir değildi"

Alçaklığın bu kadarı da olmaz. Yezid, Ehlibeyt soyunu kıran kafirin önde gidenidir. Yezid, Kerbelâ'da Hz.İmam Üseyin'in mübarek başını gövdesinden ayrılması emrini veren soysuz bir zebanidir. Cehennem köpeğidir !.. Kendisi gibi Ehlibeyt'e ürenleri mekanında parçalamaktadır ...

Hem paygamberden şefaat isteyip hem de Onun torunlarını şehit edenlere hazretlik ünvanı veren kafirdir başka birşey olamaz.

yezid ile ilgili aramalar:
yezid anlamı,yezid ne demek,muaviye,y ezid kimdir,kerbela, alevilik,yezid nedir,yezit
Sayfalar: 1 2 3