Alevi Forum
Alevilik Nedir Kısaca? - Baskı Önizleme

+- Alevi Forum (https://www.aleviforum.net)
+-- Forum: Alevi | Alevilik | Ana Forum (https://www.aleviforum.net/Forum-alevi-alevilik-ana-forum.html)
+--- Forum: Alevi nedir, Alevilik nedir? (https://www.aleviforum.net/Forum-alevi-nedir-alevilik-nedir.html)
+--- Konu Başlığı: Alevilik Nedir Kısaca? (/Konu-alevilik-nedir-kisaca.html)Alevilik Nedir Kısaca? - çerağ - 03-17-2016

[Resim: alevilik-nedir-kisaca-alevi-forum.jpg]


Alevilik Nedir Kısaca?
"Dini İslam, kitabı Kur’an’ı Kerim, Allah’a kul, Hz.Muhammet Mustafa’ya bağlı, Hz.Ali’ye talip ehlibeyt yolunu süren, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Eline, beline, diline sahip ol” sözünü kendinde benimseyen, Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, Kur’anı Kerim’in şekline değil özüne inen, din,dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmayan akıl ve gönül ile ruhsal olgunlaşma yoluna Alevilik denir. Alevilik kesinlikle ne bir “Din” ne de bir “Mezhep” tir. Alevilik bir inançtır."


Alevilik kesinlikle " ne bir “Din” ne de bir “Mezhep” " derken hangi sıfatla bu yargıya varıyorsunuz ?..


Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı asılsız kitaplarla bu kanıya varıp hüküm bildirmek koca bir saçmalık olduğu gibi bu saçmalıklara hakikat gibi inanmak ve peşinden gitmek tamamen saçmalıktan başka birşey değil !..


Alevilerin bir dini var adı da Muhammed Ali dinidir !.. Muhammed Ali,12 İmam ve Ehlibeyt; Allah'ın yeryüzündeki temsilcileridir. Bu ulu canlardan başka kılavuz aramak tamamen yolun dışına çıkmak anlamına gelir.Çünkü serçeşme,kaynak Ehlibeyt'tir.


Ehlibeyt yani peygamberimizin kanını taşıyan soyu katliamlara uğrayıp Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Horasan'a kaçtıktan sonra Emevi ve Abbasi dönemlerinde geriye bıraktıkları tüm inanç,ibadet ve Hak sözleri tamamen değişikliklere uğrayıp, Ömer'in, Mavya'nın dini yaratılmış ve Şeriat adı altında bu yeni sahte din uygulamaya konulmuştur. Bugün ki Müslüman toplumların sağlıksız inançları,yaşam biçimlerinin temeli bu sahte dinin mahsüllerinden başka birşey değildir !..


Alevilerin Mezhebi Nedir?
Alevilerin mezhebi İmam Ali'den sonra ikinci İmam olarak gelen İmam Cafer'in adını alan İmam Cafer Mezhebidir.


Alevilik nedir?
Alevilik kısaca nedir diye sorup açıklarsak şunu diyebiliriz: Alevilik ; Hak Muhammed Ali, 12 İmam ve Ehlibeyt'i temel alan, bu yüce varlıkların getirdikleri inanç,ibadet ritüelleri,kültürü,yaşam felsefesini benimseyen, "El, dil ve bel" temelinde ahlaklı bir can olma öğretisine sahip olan kişilerin oluşturduğu bir inanç toplumudur.


Alevilik salt bir kültür,mezhep,felsefe,yaşam biçimi değildir !.. Alevilik, eşsiz inanç ve ibadetlere sahip olduğu gibi insani değerler bakımından evrensel normlara da sahiptir. Hoşgörü,sevgi,merhamet,erdemli birey olma,rızalık gibi değerler Aleviliğin ilk göze çarpan özellikleridir.

http://blog.milliyet.com.tr/alevilik-nedir-/Blog/?BlogNo=424655

http://www.zohreanaforum.com/diger/59040-bu-alevilik-nedir-yahu.html

alevilik nedir ?Alevilik Nedir? Alevi Nedir? - Admin - 12-02-2017

Alevilik nedir ve Alevi nedir?

Alevilik nedir?
Temeli Hz.Muhammed ve Hz.Ali'ye dayanan Ehlibeyt yoludur. Bu yolun ibadetleri, inançları, ritüelleri, kendine has sosyolojik ve kültürel değerleri vardır.

Alevilik mezhep midir, felsefe midir, kültür müdür gibi bir takım art niyetli tartışmalar var. Bizler bu tartışmaları doğru bulmuyoruz. Çünkü Aleviliği sadece felsefeyle veya kültürle açıklayamayız. Alevilik ayrıca ayrı bir din de değildir. Yolumuzun içinden çıkan art niyetli kişiler ve ezelden Ehlibeyte düşman olanlar ne yazık ki her dönemde Aleviliği farklı bir kimliğe bürümek istemişler ve diğer inançlarla karıştırarak hatta egemen inancın bir alt koluymuş gibi davranarak yolumuza çok büyük zararlar vermişlerdir.

Alevi nedir?
Alevi, Hz.Muhammed ve Hz.Ali'nin getirdiği Ehlibeyt yoluna öncelikle iman getiren sonrasında yolun edep erkanına, inanç ve ibadetlerine biat eden kişidir. Biyolojik olarak Alevi bir anne ve babadan gelmek Alevi olmak için yeterli değildir diye şahsi düşüncemi açıklamak isterim. Alevi bir bireyin şerefle yaşaması ve bitirmesi gereken bir hayatı vardır. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli'nin o muhteşem sözünde ifade ettiği gibi "Eline,diline ve beline sahip ol" erdemli bir kişinin temel özellikleri bu üç temel unsur olmalıdır. Tabi ki insan olarak hatalarımız,eksikliklerimiz vardır ve olacaktır da ancak bu temel değerlere leke sürmememiz hayati önem arz etmektedir.

Ehlibeyt'i kurtuluş gemisi olarak gören ve bu amaca hizmet etmek amacını güden, yaşayan tek Ehlibeyt Evliyası Zöhre Ana'nın 21. yüzyılda bildirdiği gerçeklere iman getiren, Alevi erkanını ilk başladığı dönemdeki gibi yaşayan tüm canlara selam olsun.

Hak Muhammed Ya Ali, Pirimiz Zöhre Ana yar ve yardımcımız olsun...


RE: Alevilik Nedir Kısaca? - Admin - 05-26-2019

Aleviliğin ne olduğunu merak edenler İslam tarihinin kirli ve değiştirilmiş kaynaklarına değil yaşayan tek Ehlibeyt evliyası olan Pir Zöhre Ana'ya yüzünü dönmeli ve ana kaynaktan her bilgiyi almalıdır.
Aleviliğin tanımı yapılıyor. Efendim Alevilik mezheptir ! Alevilik kültürdür vb. Aleviliği salt bir çatı altında toplamak Aleviliğe haksızlık olur. Bu şekildeki tanımlar bu inanç yolunu bilmeyen insaların kendi kafalarına göre yaptıkları tanımlardır. Bizler bu tanımları asla tek başına kabul etmiyoruz.

Pir Zöhre Ana, Ehlibeyt tarihini ve inançlarını ilk yaşandığı şekliyle anlatmakta ve yüzbinlerce sevenine bu doğrultuda rehberlik yapmaktadır. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından Alevi'si , Aleviliği benimseyen Sünni'si gerçek Ehlibeyt yolunda inançlarını yaşamakta ve ibadetlerini yapmaktadır.

Hz.Ali'siz Aleviliğin konuşulduğu bu ahir zamanda tüm cihanı yaratan Hak, tüm toplumu irşat edecek ve gerçekleri anlatacak bir evliyasını göndermiştir. İsteyen inanır isteyen inanmaz. Hiç kimseyi bu konuda zorlamadık zorlamayız. Herkes inancında özgürdür.


RE: Alevilik Nedir Kısaca? - Admin - 10-18-2019

Alevilik nedir sorusuna kısaca şöyle diyebiliriz; Alevilik, Hak Muhammed Ali'nin getirdiği inanç ve ibadetlere sıtkı candan bağlı olan, tüm insanlığı kucaklayan, eli açık gönlü zengin dili tatlı, doğruluk ve dürüstlük ile yoğrulmuş her zaman haklının yanında olan kişidir bana göre...