Alevi Forum
“Koyunbaba Türbesi rızamız dışında müftülüğe tahsis edildi” - Baskı Önizleme

+- Alevi Forum (https://www.aleviforum.net)
+-- Forum: Alevi | Alevilik | Ana Forum (https://www.aleviforum.net/Forum-alevi-alevilik-ana-forum.html)
+--- Forum: Alevi Haber (https://www.aleviforum.net/Forum-alevi-haber.html)
+--- Konu Başlığı: “Koyunbaba Türbesi rızamız dışında müftülüğe tahsis edildi” (/Konu-%E2%80%9Ckoyunbaba-turbesi-rizamiz-disinda-muftuluge-tahsis-edildi%E2%80%9D.html)“Koyunbaba Türbesi rızamız dışında müftülüğe tahsis edildi” - çerağ - 03-30-2016

Ülkemizde ve bölgemizde birçok örneği mevcut olan bu dergâhların din, dil, ırk, cinsiyet kimliği ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden bütün topluma hizmet ettiğini kaydeden Aksoy, Koyunbaba Dergâhı’nın da varlığı ve hizmetleri ile halka ve hakka hizmet etmeyi, birlikte yaşamayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrettiğini dile getirdi. Osmancık’ta bulunan ve Alevi-Bektaşiler tarafından önemli bir ziyaretgâh olarak kabul edilen Koyunbaba Dergâhı’nın Osmancık İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi nedeniyle İdare Mahkemesi’ne açılan davanın kabul edildiği açıklandı.


Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, İdare Mahkemesi’nde davayı takip eden avukatlar ve 50 civarındaki dernek başkanının katılımı ile bir basın toplantısı düzenlenerek, süreç hakkında kamuoyuna bilgi verildi.


Alevi dergâhlarına ve alevilere yönelik saldırılar yeni olmadığını kaydeden Vakıf Başkanı Aksoy, “Bu saldırılar geçmişten günümüze dergâhlarımızı yıkarak ve yerle bir ederek, kayıtlarımızı yok ederek, dergâhlarımızın fiziki yapısına ve iç dizaynına müdahale ederek, tarihimizi ve belleğimizi değiştirmeye çalışarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı asimile etmeye çalışarak devam etmektedir. Bu saldırılar ayakta kalmaya çalışan az sayıda dergâhlarımızı da işgal ederek tahribatlarına devam etmektedir” dedi.


Ülkemizde ve bölgemizde birçok örneği mevcut olan bu dergâhların din, dil, ırk, cinsiyet kimliği ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden bütün topluma hizmet ettiğini kaydeden Aksoy, Koyunbaba Dergâhı’nın da varlığı ve hizmetleri ile halka ve hakka hizmet etmeyi, birlikte yaşamayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrettiğini dile getirdi.

“KOYUNBABA BÜYÜK BİR ALEVİ YOL ÖNDERİDİR”
Çorum ili Osmancık ilçesinde bulunan Koyunbaba’nın Âşık (arık) Çoban adı ile bilinen, asıl adı Seyit Ali Sultan olan, İmam Rıza Evladı, Hacı Bektaş Veli'nin de halifesi olan bir alevi yol önderi olduğunu söyleyen Aksoy, “Koyunbaba bölgenin tarihine ve yaşamına damgasını vurmuştur” ifadesini kullandı.

Geçmişte büyük arazi ve mal varlıkları olan Koyunbaba Türbesi’nin bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda olduğunu belirten Aksoy, konuşmasına şu şekilde devam etti:


“Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi olarak; bakımını ve temizliğini yapmak, geçmişte olduğu gibi kurban, niyaz, ziyaret, ibadetlerimizi yerine getirmek amacı ile alevi kurumlarına verilmesi için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yaptığımız resmi müracaatımız reddedilmiştir.


Daha sonra dergâhımız rızamız dışında Osmancık Müftülüğü’ne tahsis edilmiştir. Yaptığımız tüm yazılı ve sözlü müracaatlarımız dikkate alınmayarak, Alevilere ait bu kutsal mekân gasp edilmiş ve Alevi toplumunun inancına varlığına yönelik inkâr ve asimilasyoncu tavır devam ettirilmiştir.


Yasal haklarımızı sonuna kadar savunmak için Çorum Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açmış bulunmaktayız. Biz Aleviler ve Çorum’da bulunan demokratik kitle örgütleri ve duyarlı insanlar olarak bu davamızı yasal yollardan tüm demokratik platformlarda takip edeceğimizi, gerekirse daha üst mahkemelere taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz ve haykırıyoruz, aleviler vardır Alevilik haktır.”


Çorum haber

alevi haber