Alevi Forum|Alevi nedir|Alevi ünlüler|Alevi köyleri|Alevi türküleri
Anadolu Beylikleri ve Alevilik - Baskı Önizleme

+- Alevi Forum|Alevi nedir|Alevi ünlüler|Alevi köyleri|Alevi türküleri (http://www.aleviforum.net)
+-- Forum: Alevi | Alevilik | Ana Forum (/Forum-alevi-alevilik-ana-forum.html)
+--- Forum: Alevi nedir, Alevilik nedir? (/Forum-alevi-nedir-alevilik-nedir.html)
+--- Konu Başlığı: Anadolu Beylikleri ve Alevilik (/Konu-anadolu-beylikleri-ve-alevilik.html)



Anadolu Beylikleri ve Alevilik - Dede-baba - 08-07-2013 06:08 PM

Timur sonrası Anadolu topraklarında kurulan Birçok beylik ve devlet, Alevi/ batınidir.

Akkoyunlular ile Karakoyunlu devletleri şiiliği/ batıniliği resmen kabul etmişlerdir... Anadolu beylikleri üzerinde daha sonra kurulacak olan Kızılbaş Türk devleti safevilerin etkisi büyük olacaktır.

Anadolu beyliklerinden Dulkadırlı, germiyan, isfendiyar, menteşe, karesi, Aydınoğulları ve karaman beylikleri ile halkının Alevidir..

Aydınoğulları beylerinden Umur bey, "seyidlik" belirtisi olan "yeşil sarık" sarınmaktadır. Bu Alevi-şii inanıncının simgesidir...

Aynı beyliliğin beylerinden Hızır bey, 1348 tarihinde venedik ile yaptığı antlaşmada anlaşma metninin altına..

"... Allah, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin ve Cafer.." adlarını yazıp bu adlar üzerine yemin edecektir.

Kaynak.

1- tahir harimi balcıoğlu, Türk Tarihinde Mezhep Ceryanları, Kannat Kitapevi, ist.

2- Doğan Avcıoğlu, Türklerin tarihi, tekin yay., ist. C. III, s. 1469

3- Mükrimin Halil Bey, Düsturname-i Enveri, yayın tarihi 1929, s. 35

4- Baki Öz, Hz. Ali'den Mustafa Kemal'e Aleviliğin Tarihçesi