Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Perşembe Duası
#1

Bismişah, Allah Allah!
Yeri-göğü yaradan yüce Allah’ım!
Aklımız ve fikrimizin kötülüğe yöneldiğinde,
Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için fırsat verme.
Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış içinde yaşamalarını nasip eyle.
Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,
Düşmanlıklarını barışa çevirmeni dilerim.
Ey yüce Allah’ım!
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, Oniki Imamlar’ın, Ondört Masum-u Paklar’ın,
Onyedi Kemer-i bestler‘in, Kırklar‘ın yüzü suyu hürmetine,
Bizleri merde namerde muhtaç eyleme.
Rıskımızı bol ve helal yoldan nasip eyle.
Bizlere dert verip derman aratma.
Hastalarımıza şifa, canımıza sağlık, yuvamıza mutluluk vermeni dilerim.
Ey yüce Allah’ım,
Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli’nin yüzü suyu hürmetine,
Çoluğumuzu, çocuğumuzu şaşırıp kötü yollara düşürme.
Bizlere hayırlı evlatlar, topluma faydalı insan olmalarını nasip eyle.
Onların ciğer acısını bizlere göstermemeni dilerim.
Allah‘ın himmetiyle, Ehli Beyt‘in hürmetine, Evliyalar keremine,
Allah eyvallah.
Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.
Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah.

alıntıdır...

http://www.zohreanaforum.com/inanc-ve-ib...post167813
Cevapla
#2

Bismişah Allah Allah
Er Hakk Muhammed Ali aşkına akşamlarınız hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, cem gecemiz, niyazımız muhabbetlerimiz Hakk Muhammed Ali, Kırkların muhabbeti ola.
Ya Hakk
Cem gecemizin niyetine Muhabbetimizi Ehlibeyt'e dem eyledik yolumuzu Oniki imamlara nuş eyledik.
Oniki imamların aşkına, Sırrı Sırrılahın aşkına, sana teslim olmuş canların, dildeki dileklerini, gönüldeki muratlarına vasıl eyle.
Ceddim Derviş Gevr'in yüzü suyu hürmetine, yuvamıza taş, gözümüze yaş düşürtmeyesin.
Ya Hakk kırkların hürmetine İkrarımızı niyazımızı Hakk Muhammed Ali aşkıyla daim eylesin.
Soframızda hanemizde Halil Ibrahim peygamberin bereketini nasip eyleyesin.
Ya Hakk
Rahman ve Rahim ismin Hakkı için,
Muhammed Mustafa Hakkı için,
Şahı Merdan Ali'yel Murteza Hakkı için,
Şehitler Şahı imam Hüseyin'i desti Kerbela hakkı için, bizleri Hakk kitabından,
Muhammed Ali, Ehlibeyt yolundan mahrum bırakma.
Yarabbil Alemin, Ey Kainatın sahibi olan yüce Allah'ım, sana sığınmışız,
senden medet diliyoruz, bizleri doğruluktan doğru yoldan ayırma.
Dertlerimize derman eyle, gönüllerimize iman eyle, hastalarımıza şifa ihsan eyle,
Bizlerin yolunu yol bilmeze, hal bilmeze uğratmayasın.
Kazalara kalkan belalara bekçi olasın.
Ya Hakk
Kerbela'da susuz şehit düşen erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine,
bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı af eyle.
Korktuğumuza uğratma, umduğumuza nail eyleyesin yarabbil alemin.
Destimiz dehman, küfrümüz iman, mihrimiz Oniki imam ola.

O, Şah – ı Merdan’dır. Yani yiğitlerin şahıdır.
O, Şah – ı Evliya’dır. Yani velilerin şahıdır.
O, Şir – i Yezdan’dır. Yani Tanrı’nın arslanıdır.
O, Nihan’dır. Yani sırdır.
O, Şah – ı Velayet’tir. Yani veliliğin şahıdır.
O, Ebu Turab’tır. Yani toprağın babasıdır.
O, Bab’ül – İlm’ dir. Yani bilimin kapısıdır.
O, Emir’ül – Mü’minin’ dir. Yani inananların önderidir.
O, Haydar’dır. Yani arslandır.
O, Vechullah’tır. Yani Tanrı’nın yüzüdür, tecellisidir.
O, Kur’an - ı Natık’tır. Yani Konuşan Kur’an’dır.
O, Levh- i Mahfuz Kalemidir. Yani korunmuş levhayı yazan kalemdir.
O, Nur – u Rahman’dır. Yani Tanrı’nın ışığıdır.

alıntıdır...
Cevapla
#3

Bismi Şah ALLAH ALLAH...
Gününüz hayır ola, Hayırlar fet ola,
Şerler def ola, Münkirler mat ola,
Geldikçe hayırlısı gele, Hayırlı kapılar açıla,
Zalimin zulmü cemi cümlenizden uzak ola,
Ya HAK...
Kalbimizi karartmayasın, rızkımızı azaltmayasın,
Dert verip derman aratmayasın,
Kapını bize kapatmayasın,
Ya HAK...
Ağzımıza tat,vücudumuza sıhhat, ömrümüze ve kazancımıza bereket,
Cümle Ehlibeyt yarenlerinin üstüne olsun rahmet,
Ya HAK...
Şirin eyle sözümüzü,
Temiz eyle özümüzü kabul eyle niyazımızı,
Sana olan aşkımızı,
Ya HAK...
Sırrı Sübhansın,
Âleme rahmetsin rızkları verensin,
Devranı daimsin,
Ya HAK...
Katarımız Güruhu Naci,
Mümin kullar sana duacı,
Kutlu oldu Muhammed’in Miracı,
Şahı Merdan evliyanın baş tacı,
ALLAH ALLAH dedik Pir katında ikrar verdik,
İkrar birdir geri dönmedik,
Yalan, gıybet etmedik,
Uğursuz şeytan cemi cümlemizden uzak ola,
Nuru Nebi keremi ALİ Pirimiz Hünkâr Hace Bektaş-ı Veli...
Demine Devranına Hü Diyelim
Cevapla
#4

Perşembe Gecemiz Mübarek Olsun Canlar...
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Darlarınız, divanlarınız kabul ola, muratlarınız hâsıl ola.
Dergâh-ı izzetine yazılmış ola. Darına durduk Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!.. Divanına durduk Ya MUHAMMED!.. Ya MUHAMMED!.. Ya MUHAMMED!..Keremine sığındık Ya ALİ!.. Ya ALİ!.. Ya ALİ!..

İnayet eyleyin Ya On İki İmamlar! Yol gösterin Ya On Dört Masum-u Pâklar! Yardım eyleyin Ya On Yedi Kemerbestler.
Bağışlanma senin yüzü suyu hürmetine olsun Ya Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Bizleri de ceminize alın Ya Kırklar Meclisi!..
Darlarımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle.


Gerçeğe Hü Mümine Ya Ali.
Cevapla
#5

Bismişah, Allah Allah!
Muhammed Ali, hakkı için;
Şehvete kapılıp, kin tutmayın,
Şiddetten uzak, hoşgörülü olun,
Yalan söyleyip, iftira atmayın,
Küçüğe sevgi, büyüğe saygı gösterin,
Elinizle koymadığınızı, almayın,
Nefsinize uyup, kul hakkı yemeyin,
Sözün geçmediği yerde, söz söylemeyin,
Hakk'ı özde bilip, Hakk sözü söyleyin,
Mazlumdan yana, zalime karşı durun,
İlimden, bilimden, irfandan ayrılmayın,
İkrarınızda kalıcı, yolunuzu bilici olun,
Yolunu, Mürşüdünü, Rehberini,
Pirini bilenlerin, demi devranına Huu.


Hakk Muhammed Ali aşkına ibadet, dua eden ve çerağ uyandıran cümle canların dilde dilekleri, gönülde muradları kabul ola.
Dil bizden kabulü Canab-ı Hakk’tan ola. Allah Allah.

Hayırlı perşembeler.
Cevapla
#6

Perşembeleri Cem olunur, yüreğimizin terazisi kayıp gider. İbadetleriniz Hak katında kabul olsun Canlar. Yüce Haktır sevdiğimiz, Haktır taptığımız.
Birliğimizi daim kılsın, dildeki dileklerimizi kabul etsin.
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa versin.
Dil bizden nefes Hz.Pir Hünkardan olsun.
Cümle gerçeklerin demine Hü.
Hak Muhammed Ali aşkına..Bismişah Allah Allah...
Cevapla
#7

YA ALİ Şah-ı Evliya hakkı için, yalnızlara yoldaş olan Bozatlı Hızır İlyas hakkı için kabul et duamızı ya Allah, ya Muhammed, ya Ali.Bizleri her türlü kötülüklerden, beladan, nazar*dan, kem gözlerden, hastalıklardan, görünür, görünmez kaza*lardan, belalardan koru. Bizlere hayırlı işler, hayırlı evlatlar, hayırlı kısmetler ve hayırlı kazançlar nasip eyle. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Dualarımız kabul, muratlarımız hasıl ola ..Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların hayır himmetleri üzerimiz*de hazır ve nazır ola. Dil bizden, nefes Pirimiz üstadımız Hacı Bektaş Veli den ola. Gerçeğe hü, mümine ya Ali!
Cevapla
#8

Yalvarması boynumuza farz oldu
Edeb erkân mü’minler arz oldu
Mü’minin secdesi Hak niyaz oldu
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle

Kim kaildir mahşere kalan davaya
Şah Hasan’a ağu vedi Muaviye
Hüseyin mürrüvvet eyle canıma
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle

Musa Kãzım ile salayı veren
İmam Rıza ile mescide giren
Takî ile Nakî canıma gelen
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle

Askeri’nin askerine katılan
Kul olup Belh Buhara’da satılan
Çöl Kufe şehrinde nara atılan
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle

Kırklar’ın cemine beraber gelen
Servet Muhammed’in bacını alan
Sancağın çekip Zülfikâr çalan
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle

Fakir Ednâ’m der ki bu sırra eren
Üstadım Hatayi darına duran
Tamuda yanar mı nurunu gören
Yetiş Hızır Nebî sen imdad eyle
Cevapla
#9

Yansın yakılsın Çeraglarımız Hak, Muhammed, ALİ aşkına.

Bismişah Allah, Allah.

HAK-Muhammed-Ali... Pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli. Cümlemizi ; Saklaya, bekleye, göre, gözete, neyleyim, nideyim dedirtmeye...Emeklerimizi boşa vermeye, bizi doğru yoldan ayırmaya, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyleye...
Kerbelâ'da susuz şehit düşen Erenlerin, Evliyaların yüzü suyu hürmetine, bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı af eyleye...Dertlilere devalar, evlat isteyene hayırlı evlatlar, sahrada-çölde-girdapta kalıp da, “YA ALİ, carımıza yetiş!” diyenin carına imdadına yetişesin; darda buğda koymayasın...Erenler sultanı Ya Düzgün baba Mürvetli pirim sen eşimizin, dostumuzun, talibimizin, muhibbimizin ağız tatlarını bozmaya; elem, keder vermeyerek, daim bu günlere çıkmamızı nasip ve mukadder eyleyesin! Pirimiz mürşidimiz Pir Sultan Abdal hayırlı huzur ve refahlar ihsan eyleyesin! Ya Vayloğ Dede sen bizleri zalimlerin kötülüklerinden, Haksızların nekrinden ve kara iftiralardan koruyasın... ALİ’nin inayetinden, Muhammed’in şefaatinden mahrum koymayarak; Alimlerin, Abidlerin, Pirlerin şefaatiyle yargılayasın!...
Üçlerin, Beşlerin, Kırkların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin ve Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli aşkına...
Gerçeğe HÜ, Mümine YA ALİ
Cevapla
#10

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adı ile..
Bismişah Allah Allah..

Rahman ve rahim Ey yüce Tanrı !
Birliğin, varlığın, lütfun, keremin, faziletin ve inayetin hürmeti hakkı için dualarımızı dergah-ı izzettinde kabul eyle ya Rabbi!
Fahr-i aleme rahmet Hz Muhammed Mustafa
Şah-ı Merdan Ali-yel Mürteza,
Fatımatü'z-Zehra Ana
Hatice-yi Kübra Ana
İmam Hasan-ı Mücteba,
İmam Hüseyin-i Kerbela,
İmam Zeynel Abidin,
İmam Muhammed Bakır,
İmam Cafer-i Sadık,
İmam Musa-yı Kazım,
İmam Ali Rıza,
İmam Muhammed Taki,
İmam Ali-el Naki,
İmam Hasan-üI Asker'i ve
İmam Muhammed Mehdi Sahip zaman hakkı için duaları*mızı kabul et ya Rabbi!
Üçlerin,
Beşlerin,
Yedilerin,
Oniki İmamların,
Ondört Masumu Pakların,
Onyedi Kemerbestlerin,
Kırkların,
Yetmişiki Kerbela şehitlerinin,
Velilerin, Nebilerin hürmeti için,
sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gider,
sağlık, sıhhat, huzur, birlik ve dirlik nasip eyle
ya Rabbi!
Pir Hünkar Bektaş Veli,
Abdal Musa,
Rum Abdalları sıdkı hakkı için,
Horasan pirIeri nutku hakkı için,
Mürşid-i kamil, nihan dervişlerin sırrı hakkı için, hakikat ehli demi hakkı için,
Dar-ı Mansur, Darı Fazlı, Darı- Nesimi, Dar-ı
Pir Sultan Abdal hakkı için,
Seyyidali hakkı için,
tüm Erenlerin, Uluların hakkı için,
Alimlerin, Velilerin hakkı için, çekilen cümle gülbenglerin hürmeti için,
hatalarımızı bağışla, eksiklik*lerimizi gider Hüseyn-i Kerbela hakkı için...
Şah-ı Evliya hakkı için, yalnızlara yoldaş olan bozatlı Hızır İlyas hakkı için kabul eyle dualarımızı, niyazlarımızı
Allah, ya Muhammed, ya Ali
Bizleri her türlü kötülüklerden, kazadan, beladan, kem gözlerden, hastalıklardan, görünür, görünmez kaza*lardan, belalardan, affetlerden koru.zalime zulume fırsat verme,
Bizlere hayırlı işler, hayırlı evlatlar, hayırlı kısmetler ve hayırlı kazançlar nasip eyle. DertIerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyle.
Zümre-yi Güruhu Naci'den, Güruh-u Salih'den eyle. Dualarımız kabul, muratlarımız hasıl ola Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların hayır himmetıeri üzerimiz*de hazır ve nazır ola.
Dil bizden, nefes Pirden ola.
Kabulü Cenabı Allah'tan ola..
Gerçeğe hüüüü....
Allah Allah...
Allah Allah..
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi